การร่วมงาน กับ ซีพีเอฟ

กลุ่มซีพีเอฟ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของ บริษัท หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัท และตัวพนักงาน ด้วยพนักงานมากกว่า 60,000 คนในประเทศไทย และอีกกว่าสิบประเทศทั่วโลก

ตำแหน่งงาน ที่เปิดรับสมัคร

  • พนักงานขาย ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว (กทม.) (พาหนะบริษัท: รถกะบะ)  

    บางนา,ติวานนท์,พระราม 2

    6 ตำแหน่ง

    สมัครงาน
  • Accountant  

    Bangkok / Throughout country

    5 ตำแหน่ง

    สมัครงาน
  • พนักงานตรวจสอบภายใน  

    กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด

    3 ตำแหน่ง

    สมัครงาน
  • Programmer  

    Bangkok

    2 ตำแหน่ง

    สมัครงาน
  • IT Implementer  

    Bangkok

    2 ตำแหน่ง

    สมัครงาน
หน้า 1 จาก 9