กลุ่มซีพีเอฟ เป็นผู้นำทางธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศไทย เราทุ่มเทให้กับผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูง ให้คุณค่าทางอาหารสะอาดปราศจากโรค ปลอดภัยเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคใน ตลาดทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ครัวของโลก”เราให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตลอดไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของทั้งลูกค้าและผู้บริโภค ทั้งหมดเพื่อทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นผู้นำใน เกษตรอุตสาหกรรม และอาหารและเป็นผู้มีีความสามารถในการ แข่งขันระดับสากล เราต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ กระตือรือร้น มีความรอบรู้มาร่วมงานกับบริษัทเพื่อที่จะเป็น ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารของโลก ซีพีเอฟเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ทุ่มเท ในการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเจริญเติบโตไปกับเรา


Now Hiring