การร่วมงาน กับ ซีพีเอฟ

กลุ่มซีพีเอฟ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของ บริษัท หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัท และตัวพนักงาน ด้วยพนักงานมากกว่า 60,000 คนในประเทศไทย และอีกกว่าสิบประเทศทั่วโลก

ตำแหน่งงาน ที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานบัญชี  

  กรุงเทพฯ

  20 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • พนักงานขาย  

  กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด

  40 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  

  ต่างจังหวัด

  10 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • สัตวแพทย์บริการวิชาการ (สัตว์ปีก)  

  กรุงเทพฯ (ตรอกจันทร์)

  1 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • พนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (นมเมจิ)  

  อ.หนองแค จ.สระบุรี

  1 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • พนักงานคลังสินค้า
  (นมเมจิ)
   

  อ.หนองแค จ.สระบุรี

  2 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • พนักงานจัดรถขนส่ง  

  กรุงเทพฯ

  1 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • วิศวกรโยธา  

  กรุงเทพฯ

  1 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • วิศวกรไฟฟ้า  

  กรุงเทพฯ

  1 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • พนักงานธุรการประจำสำนักงานฟาร์ม  

  ต่างจังหวัด

  1 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • พนักงานจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์  

  กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด

  5 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • นักวิชาการประมง  

  ต่างจังหวัด

  10 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • สัตวบาลฟาร์ม / ส่งเสิรม / พนักงานขาย  

  ต่างจังหวัด

  15 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • Programmer  

  กรุงเทพฯ (สีลม)

  5 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • IT Implementer(SAP, Infrasturcture,Enterprise Solution)  

  กรุงเทพฯ (สีลม)

  15 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • PLC/Project Engineer  

  กรุงเทพฯ (สีลม)

  1 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • Researcher and developer for Modern Agriculture and Farming  

  กรุงเทพฯ (สีลม)

  1 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • Production Supervisor(Food Sci., Industrial Engineer)  

  สระบุรี,นครราชสีมา

  5 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
 • QC. / QA.  

  สระบุรี

  2 ตำแหน่ง

  สมัครงาน
หน้า 1 จาก 3