บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2625 8000
Call Center: +66 (0) 2800 8000
โทรสาร: +66 (0) 2625 7192
อีเมล: ข้อมูลสำหรับผู้บริโภค        consumercenter@cpf.co.th
  ข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์  pr@cpf.co.th
  ข้อมูลสำหรับสมัครงาน       job@cpf.co.th
  ข้อมูลสำหรับนักลงทุน        iroffice@cpf.co.th
 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม