กิจกรรม

ซีพีเอฟ บรรยายพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมกุ้งไทย

01/07/2551
1 2
 
นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย” ในโอกาสได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมกาญจนภาชน์ลิ่มมโนมนต์ อาคารบุญทรัมพรรย์ บางเขน เมื่อเร็วๆนี้
 
< ย้อนกลับ ก่อนหน้า l ถัดไป
Quick Links
CPF Call Center