เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

คำถามที่พบบ่อย

เป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในธุรกิจอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ซีพีเอฟมีโอกาสหรือมีตำแหน่ง งานเฉพาะทางด้านไหนบ้าง?
ซีพีเอฟ ให้ความสนใจและมองเห็นคุณค่าของผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ “ในกลุ่มธุรกิจอาหารและสินค้า อุปโภคบริโภค” และยังคงต้องการความรู้ความสามารถของผู้มีประสบการณ์ในสายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ
  • Research and Development (R&D, QA, Packaging)
  • Corporate Marketing
  • Engineering
  • Supply Chain and Logistics
  • Sales/ International Trade
ผู้มีประสบการณ์มืออาชีพสามารถสมัครงานกับซีพีเอฟได้โดย
ส่ง Resume ไฟล์ word เท่านั้น ให้มีสถานะปัจจุบัน ส่งมาที่ job@cpf.co.th
อยากทราบว่านอกจากขั้นตอนของการสัมภาษณ์แล้ว ซีพีเอฟ มีการทำแบบทดสอบอะไรบ้าง? ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ขั้นตอนของการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคลของ ซีพีเอฟ โดยหลักใหญ่จะมีอยู่ใน 3 ส่วน
  • การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครอาจะได้รับการติดต่อให้เข้ามาสัมภาษณ์กับทางส่วนงาน สำนักสรรหาและคัดเลือก ทรัพยากรบุคคลและหลังจากนั้นอาจจะมีการสัมภาษณ์อีกครั้งกับทางหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง โดยเจ้าหน้าที่ทาง สำนักสรรหาฯ จะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้สมัครทราบ
  • การสอบข้อเขียน/แบบทดสอบต่างๆ ผู้สมัครสอบอาจถูกเชิญให้ทำแบบทดสอบหรือข้อเขียนที่มีความจำเป็นและ เกี่ยวข้องกับงานที่สมัครได้ โดยทางเจ้าหน้าที่สำนักสรรหาฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ เช่น แบบทดสอบ ทางด้านจิตวิทยา, ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • การทดสอบเฉพาะทาง ผู้สมัครบางท่านอาจถูกเชิญให้ทำแบบทดสอบเฉพาะทางที่จำเป็นต้องใช้ในงานที่สมัคร เช่น ทดสอบตาบอดสีหรือทดสอบการขับรถยนต์ โดยเจ้าหน้าที่ทางสำนักสรรหาฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ผู้มีประสบการณ์มืออาชีพสามารถสมัครงานกับซีพีเอฟได้โดย
ส่ง Resume ไฟล์ word เท่านั้น ให้มีสถานะปัจจุบัน ส่งมาที่ job@cpf.co.th
หากสนใจสมัครงานกับซีพีเอฟในสาขาต่างประเทศ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?
ทาง ซีพีเอฟ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทย และยังมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศอีกมากมาย อาทิเช่น ฮ่องกง,จีน,สิงค์โปร์,อเมริกา,มาเลเซีย,ไต้หวัน,รัสเซีย,เยอรมัน และอีกหลายแห่งรวมทั้งหมด 18 ประเทศ หากผู้สมัคร มีความสามารถในด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น,รัสเซีย) ก็จะสามารถมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทในสาขาต่าง ประเทศโดยสมัครได้ที่ http://apply.cpf.jobs
ผู้มีประสบการณ์มืออาชีพสามารถสมัครงานกับซีพีเอฟได้โดย
ส่ง Resume ไฟล์ word เท่านั้น ให้มีสถานะปัจจุบัน ส่งมาที่ job@cpf.co.th
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x