dcsimg

นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์

ยกเลิก

กรุณาติดต่อขอข้อมูล ได้ที่

สำนักลงทุนสัมพันธ์ (ชั้น 26 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์)

โทรศัพท์:

+66(0) 2766 8322, 8356

แฟกซ์:

+66(0) 2638 2942

สำนักเลขานุการบริษัท (ชั้น 15 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์)

โทรศัพท์:

+66(0) 2766 8352, 8354

แฟกซ์:

+66(0) 2638 2139

นักลงทุน