dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
Thai livestock industry marks 2018 as one of the best year for Animal Welfare

(October 4, 2018) -- Thailand celebrated World Animal Days 2018 with a huge progress in animal rights, especially in area of Livestock Industry where several game-changing policies are made by the government and major food companies.

 

As one of the world biggest food exporter. It is in inevitable for Thailand to ignore animal welfare. The country produces 18 million pigs and 1.5 billion broilers annually, making it on the top ten of the world broiler producers. Moreover, interesting fact shows that Thailand produces 2.5 tonnes of chicken out of 90 million tonnes worldwide annually, accounting for 3% of the global market share and approximately 810,000 tonnes of the outputs are used for export.

 

In 2018, Thailand made several significant progresses to improve its animal welfare standard. The Thai recently government announced the revision of Good Agricultural Practices for Broiler farms (TAS 6901-2009) is in progress. The up-to-date version will provide recommendations on best practices for broiler welfare. The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards said that the revision will help Thailand to reach the same level as animal welfare leaders such as The EU.

 

In addition, the country has received praise from high-profile animal specialists across the world during their visit to Charoen Pokphand Foods (CPF) plant in Rayong for Prince Mahidol Award Conference (PMAC) earlier this year. The group praised Thailand’s prudent antimicrobial use and farming practice to battle antimicrobials resistance. The practice focus on enhancing animal welfare and probiotics to create happy and strong animals. It is also in response to Thai National Strategic Plan on Antimicrobial Resistance (2017–2021), established last year.

 

The strategic plan aims to reduce the resistance by half and drop antimicrobial use in humans and animals by 20% and 30% respectively.

 

CPF, one of the leading Thai food companies, has also announced a global policy on animal welfare based world-renowned five-freedom of animal welfare and other world-renowned animal health principles to ensure of the happiness of its farmed animals.

 

“The company's animal welfare practices are based on Five Freedoms of animal welfare, which consist of freedom from hunger and thirst, freedom from discomfort, freedom from pain, injury or disease, freedom to express normal behaviour and freedom from fear and distress,” Dr Payungsak Somyanontanakul, DVM, Vice President at CPF explained.

 

Under this game-changing policy, all CPF’s pig farms in Thailand and overseas operations will replace individual pens with group pens by 2025 and 2028 respectively to provide a more humane environment for sows. For poultry business, all farms will be supervised by certified Poultry Welfare Officers within 2020.

กิจกรรมอื่น ๆ
21 ต.ค. 2562
ซีพีเอฟ ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงกุ้งครบวงจรสู่การทำฟาร์มแบบยั่งยืนทั่วโลก
25 เม.ย. 2562
ซีพีเอฟ แนะวิธีเลี้ยงสัตว์ช่วงอากาศร้อน รับมือภัยแล้ง ลดเสี่ยงแก่เกษตรกร
21 มี.ค. 2562
ไทยป้อง อหิวาต์แอฟริกาในสุกร...ดีหรือยัง? (มติชน ฉบับวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562)
19 พ.ย. 2561
เอกชนขานรับนโยบายรัฐ ร่วมแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างยั่งยืน