dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
เอกชนขานรับนโยบายรัฐ ร่วมแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างยั่งยืน

เอกชนไทยสนับสนุนรัฐ ร่วมแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พร้อมปรับนโยบายใช้ยาต้านจุลชีพ ซึ่งรวมถึงยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาในประเทศไทยลงร้อยละ 50 ภายในปี 2564

 

ในการประชุมระดับโลกด้านการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสัตว์ ครั้งที่ 2 ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่ประเทศ  โมร็อกโก  เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นาย กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเล็งเห็นที่ความสำคัญของปัญหาเชื้อดื้อยา และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564  โดยมีเป้าหมายลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาร้อยละ 50 ลดการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์ร้อยละ 20 และในสัตว์ลดลงร้อยละ 30 ภายในปี 2564 และได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์สำเร็จลุล่วง

 

 “ปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาที่ซับซ้อน การแก้ไขปัญหาจึงต้องทำอย่างครอบคลุม และอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน” นายกฤษฎา กล่าว

 

ในปีที่ผ่าน ภาคเอกชนไทยหลายรายมีการปรับตัวเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์นี้ เช่น เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด หรือ ซีพีเอฟ ซึ่งได้ประกาศนโยบาย “วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์” ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และจะดำเนินการกับทุกสาขาของบริษัททั่วโลกภายในปี 2563 เพื่อเป็นหลักประกันอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยจะใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้จัดลำดับความสำคัญของนโยบายด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ อาทิ 1.) ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์และใช้เพื่อการรักษาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 2.) หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านจุลชีพประเภทที่ใช้ทั้งในคนและสัตว์ (share-class antimicrobials) และใช้เมื่อจำเป็นอย่างระมัดระวัง โดยจะเลือกใช้ยาสำหรับสัตว์เป็นลำดับแรก 3.) ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อหาแนวทางใหม่ที่ดีกว่าในการดูแลสัตว์ตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) อันจะเป็นการลดความจำเป็นในการใช้ยาต้านจุลชีพ เป็นต้น โดยบริษัทจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปกป้องสุขภาพของคน สัตว์ และสังคมโลก อย่างเหมาะสม ตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One health)

 

นสพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อลดการใช้ยาต้านจุลชีพในเชิงรุก ซึ่งนโยบายสวัสดิภาพสัตว์ที่บริษัทประกาศใช้ในปีนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้สัตว์มีความสุขสบายตลอดการเลี้ยง แต่ยังช่วยลดโอกาสเจ็บป่วยของสัตว์ และสามารถลดการใช้ยาต้านจุลชีพได้โดยตรง

 

“ซีพีเอฟมีแนวทางการนำหลักการ Five Freedom of Animal Welfare ซึ่งเป็นหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับมาประยุติใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สัตว์มีความสุขสบาย และสุขภาพแข็งแรงตลอดการเลี้ยง จึงไม่มีความจำเป็นในการใช้ยาต้านจุลชีพ” นสพ.ดำเนิน กล่าว

 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Benja Chicken” ซึ่งทำจากไก่ Cage-free สุขภาพดี เลี้ยงด้วยข้าวกล้อง และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ หรือฮอร์โมนตลอดการเลี้ยงดู โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก NSF International (National Sanitation Foundation) ที่ตรวจสอบและรับรองว่าปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ 100% เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ และห่วงใยความปลอดภัย

 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยามากกว่าสามหมื่นรายต่อปี หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกถึง 10 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2593

กิจกรรมอื่น ๆ
21 ต.ค. 2562
ซีพีเอฟ ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงกุ้งครบวงจรสู่การทำฟาร์มแบบยั่งยืนทั่วโลก
25 เม.ย. 2562
ซีพีเอฟ แนะวิธีเลี้ยงสัตว์ช่วงอากาศร้อน รับมือภัยแล้ง ลดเสี่ยงแก่เกษตรกร
21 มี.ค. 2562
ไทยป้อง อหิวาต์แอฟริกาในสุกร...ดีหรือยัง? (มติชน ฉบับวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562)
08 พ.ย. 2561
Global Animal Welfare concern underpins Thai pig farm more awareness