dcsimg
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
กรมปศุสัตว์ ชมบูธซีพีเอฟ โชว์ความเป็น "ครัวของโลกที่ยั่งยืน" ในงาน Anuga 2019

คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ซีพีเอฟ และคุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และ นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม นายกสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ในโอกาสเยี่ยมชมบูธซีพีเอฟ ในมหกรรมอาหารโลก Anuga 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2562 ภายใต้แนวคิด Put Our Heart Into Food ผู้นำด้านอาหารที่คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐาน Innovation People และ Planet โดยมี CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมด้วย ณ เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี

กิจกรรมอื่น ๆ
07 ต.ค. 2562
ประธานกรรมการซีพีเอฟ ชมครัวของโลก ที่บูธซีพีเอฟในงาน Anuga 2019
05 ต.ค. 2562
หอการค้าไทย เยี่ยมบูธซีพีเอฟ ในงาน Anuga 2019 ชื่นชมบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย โชว์ครัวของโลกสู่เวทีสากล
01 ต.ค. 2562
ซี.พี.บังกลาเทศ สานต่อโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ปีที่ 3 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เพื่อนพนักงาน
28 ก.ย. 2562
กรรมาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนกลางและเลขาธิการพรรค จ.เบ้นแจ เยี่ยมชม ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ง ซี.พี. เวียดนาม