เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
30 เม.ย. 2564
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง คลายกังวล! ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจเติมเต็มเสบียงแพทย์-พยาบาล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อเติมเต็มเสบียงอาหาร ช่วยเสริมกำลังกาย สร้างแรงใจ แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายกิตติคุณ ชัยปาณี และ นายสุระกิจ ยะราช เป็นผู้แทนมอบ 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ผอ. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มว่าจะจำนวนพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้นตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโควิด ของคณะกรรมการโรคติดต่อจ.เชียงราย ซึ่งกำหนดให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. เป็นหอผู้ป่วยรวม (Cohort Ward) รองรับผู้ป่วยของจังหวัดหากพบผู้ป่วยจำนวนมาก โดยมีจำนวนเตียงรองรับได้ 200 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารักษา 97 คน และที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลฯ ได้เปิดรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็น เพื่อใช้สนับสนุนทางการแพทย์และใช้ในโรงพยาบาลสนาม โดยมีภาคประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง  

 

"การที่ซีพีเอฟร่วมสนับสนุนอาหารพร้อมทานให้กับทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาล และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ถือเป็นอีกกำลังใจสำคัญที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สามารถทุ่มเทเวลาในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเตรียมอาหาร เพราะมีอาหารปลอดภัยจากซีพีเอฟสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ ขอขอบคุณซีพีเอฟที่ร่วมส่งอาหารจากใจให้กับโรงพยาบาลของเรา" ผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. กล่าว 

 

ด้าน นายกิตติคุณ ชัยปาณี ผู้แทน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ซีพีเอฟได้เข้มงวดกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่ โดยยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยความเคร่งครัดมาโดยตลอด จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอในทุกๆวิกฤติ นอกจากนั้น บริษัทได้นำความเชี่ยวชาญในการผลิตและกระจายอาหารปลอดภัย มาช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตโควิดเช่นนี้ โดยการเดินหน้าโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือ ซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยและน้ำดื่ม ให้ทีมแพทย์และพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  

 

"ซีพีเอฟ เล็งเห็นถึงความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคน ที่เป็นด่านหน้ายืนหยัดต่อสู้กับโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง บริษัทขอร่วมเป็นกำลังหนุนภาครัฐบาลต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ได้อย่างเต็มที่ ด้วยการเดินหน้าส่งมอบอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกท่าน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระการจัดเตรียมอาหาร ช่วยเสริมกำลังกาย สร้างกำลังใจให้กับผู้ที่เสียสละตนเองเพื่อคนไทยทุกคน" นายกิตติคุณ กล่าว  

 

ก่อนหน้านี้ บริษัทได้สนับสนุนอาหารพร้อมทานให้แก่ รพ.สนามเอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน), ศูนย์เอราวัณ, รพ.สนามธรรมศาสตร์, รพ.สนาม จ.นนทบุรี, รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, รพ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, รพ.สนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, รพ.สนาม ปตอ. และ สนามบินน้ำ และล่าสุดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง รวมมอบอาหารพร้อมทานกว่า 25,000 แพ็ค และน้ำดื่ม 6,000 ขวด นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวัตถุดิบจาก CPF ได้แก่ เนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ น้ำดื่ม และข้าวสาร ให้แก่ รพ.สนามในต่างจังหวัด อาทิ จ.นครราชสีมา, จ.สระบุรี, จ.ลำพูน, จ.สมุทรปราการ และวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร สำหรับปรุงเป็นอาหารพร้อมทานด้วย./ 

กิจกรรมอื่น ๆ
14 พ.ค. 2564
ซีพีเอฟจิตอาสาพร้อมสานประโยชน์สู่ชุมชน จับมือบ้านหัวนอน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซ่อมฝายชะลอน้ำรอฝน
14 พ.ค. 2564
ซีพีเอฟ ชู "บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน" มาตรฐานความปลอดภัยใสใจสิ่งแวดล้อม
13 พ.ค. 2564
ไตรมาส 1 ซีพีเอฟกำไรสุทธิ 6,945 ล้านบาท โต 14% จากปีก่อน จากมาตรฐานที่ดีและปรับกลยุทธ์รับวิกฤต
12 พ.ค. 2564
ซีพีเอฟ ร่วมต้านภัยโควิด -19 มอบหน้ากากอนามัย CP ผ่านกระทรวงเกษตรฯ แจกจ่ายพี่น้องประชาชน
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x