เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
CPF คว้า 2 รางวัล Best CEO และ Gold Award for ESG จาก The Asset ESG Corporate Awards 2021
06 ม.ค. 2565
CPF คว้า 2 รางวัล Best CEO และ Gold Award for ESG จาก The Asset ESG Corporate Awards 2021

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้า  2 รางวัล จาก The Asset ESG Corporate Awards 2021  ได้แก่ รางวัล  Best CEO Award  ในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (Agro & Food)  และรางวัล Gold Award for ESG จากความมุ่งมั่นดำเนินงาน และความโดดเด่นในการวางกลยุทธ์บริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สร้างการเติบโตทางธุรกิจและคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน  

   รางวัล  The Asset ESG  Corporate  Awards 2021  จัดโดย The Asset  นิตยสารด้านการเงินการลงทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย โดยปีนี้ ซีพีเอฟได้รับรางวัล Best CEO Award  มอบให้  นายประสิทธิ์  บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ  จากความโดดเด่นในการวางกลยุทธ์  และความสามารถในการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี  มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส ทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน   รวมทั้งสามารถสื่อสารและการสร้างความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร   และรางวัล Gold Award for ESG  เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)  จนเป็นที่ยอมรับแก่สังคมในวงกว้าง ทั้งนี้  ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจและสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน มีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์  โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯ สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้โดยไม่หยุดชะงัก  และทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีส่งมอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและถูกกระทบจากวิกฤตครั้งนี้  .
กิจกรรมอื่น ๆ
CPF เลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2565  เดินหน้าโครงการฟาร์ม-โรงงานต้นแบบใช้พลังงานหมุนเวียน
20 ม.ค. 2565
CPF เลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2565 เดินหน้าโครงการฟาร์ม-โรงงานต้นแบบใช้พลังงานหมุนเวียน
ซีพีเอฟ  ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
14 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ซีพีเอฟ มอบของขวัญปีใหม่ คู่ค้า SMEs ต่อเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน หนุนการฟื้นตัวรับโอกาสใหม่อย่างเข้มแข็ง
13 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ มอบของขวัญปีใหม่ คู่ค้า SMEs ต่อเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน หนุนการฟื้นตัวรับโอกาสใหม่อย่างเข้มแข็ง
ซีพีเอฟ จับมือ DSM-Blonk ขับเคลื่อนระบบผลิตอาหารมั่นคงและยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว
13 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ จับมือ DSM-Blonk ขับเคลื่อนระบบผลิตอาหารมั่นคงและยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x