เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
10 ก.ค. 2563
กรุงเทพโปรดิ๊วส จัดหากากถั่วเหลืองถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%

กรุงเทพโปรดิ๊วส ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ย้ำ บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาที่แน่ชัด เพื่อร่วมสร้างสมดุลธรรมชาติและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจร


บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาแหล่งผลิต เพิ่มคุณค่าสินค้าเกษตร และธุรกิจการค้าสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ผู้บริโภคในระดับโลก กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จับมือกับผู้ผลิตกากถั่วเหลือง ทั้งในสหรัฐอเมริกา บราซิล ในการจัดหากากถั่วเหลืองที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตและพื้นที่ปลูกได้อย่างแน่ชัด ตอกย้ำเจตนารมณ์ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบ เดินตามนโยบายจัดหาอย่างยั่งยืนและตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตของทั้งคู่ค้าและซีพีเอฟ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ลงนามกับ AG Processing Inc ผู้ผลิตกากถั่วเหลืองรายใหญ่สหรัฐอเมริกา ใน โครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดหากากถั่วเหลืองอย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวความคิด “ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่โรงงานสกัดน้ำมัน จนถึง พื้นที่ปลูก และยังได้ร่วมมือกับผู้ผลิตกากถั่วเหลืองในประเทศอื่นๆ รวมทั้ง บราซิล และอาเจนติน่า ในการยืนยันแหล่งพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง เพื่อให้มั่นใจว่ากากถั่วเหลืองที่เข้ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์มาจากแหล่งเพาะปลูกไม่มีการบุกรุกทำลายป่า


บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส ขอยืนยันว่า กากถั่วเหลืองที่ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สามารถตรวจย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิตและพื้นที่ปลูกได้ครบถ้วน 100% เป็นพื้นที่ปลูกที่ถูกกฎหมาย มีเอกสารสิทธิ์ ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า และผ่านกระบวนการผลิตที่โปร่งใส มีแนวทางการกำกับดูแลด้านแรงงาน ยึดหลักสิทธิมนุษยชน


นอกจากกากถั่วเหลืองแล้ว บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส ยังเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน ครอบคลุม ปลาป่น ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ด้วยมาตรการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบตามาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่และช่วยลดต้นทุนการผลิต./

Tag: #cpf 
กิจกรรมอื่น ๆ
30 ก.ย. 2563
ซีพีเอฟ ชูผลิตภัณฑ์รักษ์โลกบรรลุรายได้ 30% ปี 2563 เดินหน้าสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ “ธุรกิจสีเขียว”

Tag:

#cpf 
26 ก.ย. 2563
รมช. แรงงาน รับมอบไข่ไก่จากซีพีเอฟ หนุนโครงการ "คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อคนไทยมีงานทำ"
26 ก.ย. 2563
นายกฯ ประยุทธ์ เยี่ยมบูธ ซีพีเอฟรับงานกว่า 8,000 อัตราที่ Job Expo Thailand 2020

Tag:

#cpf 
25 ก.ย. 2563
ซีพี เวียดนาม คว้า 2 รางวัลระดับชาติ ด้านภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพสินค้า

Tag:

#cpvietnam 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x