dcsimg

สื่อเผยแพร่

ข่าวสาร องค์กร

2017/02/17

ซีพีเอฟรับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล “หุ้นยั่งยืน”   Thailand Sustainability Investment  (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ภายในงาน SET Sustainability Awards 2016 โดยมี นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ (ขวา)  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เป็นผู้รับมอบรางวัล ตอกย้ำองค์กรที่ให้ความสำคัญและมีพัฒนาการในการดำเนินธุรกิจสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.