dcsimg

สื่อเผยแพร่

ข่าวสาร องค์กร

2017/04/12

ซีพีมอบข้าวสารคืนสุขผู้สูงวัยชาวโคราช ในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

(นครราชสีมา) นายสมศักดิ์  วงศ์ภักดี เป็นผู้แทน นายจรัญ เจียรวนนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรม "ซีพีมอบข้าวสาร เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560" แก่ผู้สูงอายุ 700 ราย ที่อบต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

นายสมศักดิ์ วงศ์ภักดี ในฐานะผู้แทนของ นายจรัญ เจียรวนนท์ ประธานกิติมศักดิ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงวัย ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมาอย่างยาวนาน จึงมีนโยบายในการคืนความสุขสู่ผู้สูงวัย โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ที่จะจัดกิจกรรมพิเศษด้วยการเข้าเยี่ยมผู้สูงวัยในชุมชน รวมถึงการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และอาหารแห้ง 

“ท่านประธานกิติมศักดิ์ จรัญ เจียรวนนท์ มีดำริให้จัดกิจกรรม "ซีพีมอบข้าวสารแก่ผู้สูงวัย เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ที่ตำบลหนองน้ำแดงมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ นอกจากนี้ในวันดังกล่าว ทางอบต.หนองน้ำแดง ยังให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ การแสดงของนักเรียน รวมถึงการละเล่นของเด็กๆ และการมอบสิ่งของบริจาคจากผู้สนับสนุนต่างๆ ซึ่งถือเป็นการส่งมอบความสุขให้กับทุกท่านในวันปีใหม่ไทย” นายสมศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายประสาน ยุวานนท์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองน้ำแดง กล่าวขอบคุณซีพีที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และมาร่วมกับชุมชนในการแสดงความกตัญญู พร้อมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ที่อบต.หนองน้ำแดง และชมรมผู้สูงอายุจัดขึ้นทุกครั้ง ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ปีนี้ซีพีก็ได้สนับสนุนอบต.หนองน้ำแดงใน 
“โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว” นอกจากการคืนความสุขให้กับผู้สูงวัยด้วยการมอบข้าวสารแล้ว ซีพียังบริจาคสิ่งของและมอบผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ มอบไก่สดจำนวน 100 กิโลกรัม ให้แก่กองอำนวยการตำรวจทางหลวงปากช่อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจิตอาสา ที่ปฏิบัติงานออกหน่วยดูแลเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันป้องกันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมได้อีกทางหนึ่ง