dcsimg

สื่อเผยแพร่

ข่าวสาร องค์กร

2017/04/18

‘ซีพีเอฟ’ มุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล


ซีพีเอฟเดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล วางแผนปี 2560 ทุกหน่วยงานของบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม CEN 16555 ตอกย้ำความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ใช้หุ่นยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับธุรกิจด้วยไบโอเทคโนโลยี และดิจิตอลเทคโนโลยี


นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจอาหารสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนวัตกรรม บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯพร้อมพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมของเราทั้งองค์กรไปสู่ระดับสากล โดยในปี 2560 จะส่งหน่วยงานทั้งหมดในซีพีเอฟเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน CEN 16555 ทั้งองค์กรในปี 2561 


ปัจจุบัน โรงงานของซีพีเอฟได้รับรองมาตรฐาน CEN 16555 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) แล้ว 6 แห่ง ได้แก่ โรงงานอาหารสำเร็จรูป หนองจอก โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บางนา โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ หนองแค บริษัท ซีพี เมจิ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท เคเอสพี อุปกรณ์ จำกัด


CEN  16555  ระบบการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System) เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรให้สามารถดำเนินการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และสามารถสร้างนวัตกรรมได้เป็นผลสำเร็จ


นายวิโรจน์ กล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน  จะมุ่งไปที่เมกะ        เทรนด์ของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนา  อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเพื่อผู้ป่วย และผู้สูงอายุ, ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ, การนำระบบอัตโนมัติ หรือ หุ่นยนต์ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน, ใช้ไบโอเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารที่เป็นยาโดยใช้วัตถุดิบที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พืชสมุนไพร เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำจริงจังมากขึ้น เพราะจะเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ และเป็นสิ่งที่สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ


“โลกกำลังจะเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม 4.0  เป็นเรื่องที่ ซีพีเอฟ ต้องตามให้ทัน โดย 2-3 ปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้พัฒนาในหลายเรื่องที่สามารถนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ได้ อาทิ ใช้หุ่นยนต์ช่วยแก้ปัญหาส่วนงานที่ขาดแคลนแรงงาน และมีต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งประมาณกลางปี 2560 นี้ ซีพีเอฟจะสร้างโรงงานอาหารสัตว์ที่เวียดนาม  ซึ่งเป็นต้นแบบการใช้หุ่นยนต์ทำงานและใช้แรงงานคนให้น้อยที่สุด” นายวิโรจน์กล่าวปิดท้าย./