เราได้เห็นบริษัทต่างๆ ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองโดยใช้ศักยภาพที่มีผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาระดับโลก

คลิก!! อ่านรายละเอียด

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในความสำเร็จของชาวซีพีเอฟ
ด้วยบทพิสูจน์สำคัญในการพิจารณามอบรางวัล
“ซีพี...เพื่อความยั่งยืน” โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์
แก่ 12 โครงการเพื่อสังคมดีเด่น ที่ดำเนินการโดย
เหล่าพนักงานชาวซีพีเอฟทั่วประเทศ

คลิก!! อ่านรายละเอียด

บทพิสูจน์ความสำเร็จ
โครงการ CSR สู่รางวัล
ซีพี...เพื่อความยั่งยืน

บ้านโสมง
วันที่น้ำใสไหลแรง

โครงการซีพีเอฟ
คืนน้ำใสให้บ้านโสมง

รางวัล “ซีพี...เพื่อความยั่งยืน ได้รับเกียรติ
อย่างสูงจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
และกล่าวให้โอวาท

รองน้ำหรือยัง !... ยายผวาตื่นตอนฟ้าสาง รีบลุกไปเปิดก๊อกห้องน้ำชั้นบน พบเพียงหยดน้ำค้างท่อว่างเปล่า ไต่บันไดลงมาชั้นล่าง มองถังกับกะละมังเปล่าที่วางเรียงรายอยู่หลังบ้านอย่างหมดหวัง ช่วงเช้าเย็น คนทั้งหมู่บ้านพร้อมใจกันใช้น้ำ บ้านปลายท่อจะเหลืออะไร

คลิก!! อ่านรายละเอียด

โครงการซีพีเอฟ
คืนน้ำใสให้บ้านโสมง

รวมพลังชาวซีพีกว่า 500 คน
ร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 สร้างฝาย
เพาะกล้าไม้เตรียมปลูกป่า

ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ
ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง

การเตรียมปลูกป่าภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ในโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธงนั้น ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการในขอบเขตพื้นที่ ป่าไม้ถาวรของชาติเนื้อที่ 5,971 ไร่ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน

คลิก!! อ่านรายละเอียด

จากหินที่ส่งต่อกันมาทีละก้อน
กลายเป็นฝาย
ที่ช่วยชะลอความชุ่มชื่นให้ผืนป่า

เชิญร่วมแบ่งปัน
เรื่องราวประสบการณ์
“ร่วมเติมชีวิตที่ดี
ร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน”

yes! youcando