นับเป็นความภาคภูมิใจของซีพีเอฟ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ประจำปี 2017 จากการได้รับเชิญของ RobecoSAM องค์กรที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิผล การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลกกว่า 3,400 บริษัท

คลิก!! อ่านรายละเอียด

คุณไพศาล จิระกิจเจริญ

ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรสู่ DJSI

DJSI ดัชนีชี้วัด
ความยั่งยืนระดับโลก
กับ 3 หลักการง่ายๆที่ทำให้ธุรกิจได้ไปต่อ

การทำธุรกิจให้เติบโตมีกำไรในวันนี้ ไม่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจหรือองค์กรจะยังอยู่ต่อไปในอีก 10 ปี หรืออาจเพียงแค่ใน 3 ปีข้างหน้า อายุเฉลี่ยของบริษัทใหญ่ๆ ในโลกนี้เคยอยู่ที่ประมาณ 18-20 ปี แต่วันนี้กลับเหลือเพียง 3-4 ปี เท่านั้น ตัวอย่างยักษ์ล้มก็มีให้เห็นกันทุกปี ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาธุรกิจอาจต้องเข้าใจถึงเหตุผลที่จะทำให้ธุรกิจไปไม่รอด มากพอๆ กับ ที่ต้องศึกษาและปรับกุญแจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

คลิก!! อ่านรายละเอียด

ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ
ปลูกป่า 60 ไร่
ให้แผ่นดิน

อำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ถ้าเราเดินทางไปตามถนนเล็กๆ สายหนึ่งในอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ยามหน้าแล้ง เราจะเห็นทิวทัศน์สองข้างทางเป็นสีน้ำตาลซีดหมองของฝุ่นดิน มีบ้านชาวบ้านสลับต้นไม้เตี้ยๆ ผอมโกร๋นแทรกอยู่ประปราย บ่งบอกว่าบริเวณนี้แห้งโหยหาฝนเพียงใด ยกเว้นเพียงหย่อมเดียวที่เหมือนโอเอซีสสีเขียวชอุ่มอยู่กลางทะเลทราย นั่นคือที่หมายของเราวันนี้ 'โรงฟักไข่กบินทร์บุรี' ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ

คลิก!! อ่านรายละเอียด

ช่วยกันปลูก
คนละไม้คนละมือ

ร่วมแรงร่วมใจปลูกกล้าไม้