เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บกประกอบไปด้วย

กลุ่มอาหารไก่

อาหารไก่พันธุ์ ช่วยให้ไก่พันธุ์มีความแข็งแรงคุณภาพของไข่ฟักสูง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกไก่เนื้อ

อาหารไก่เนื้อ ช่วยให้ไก่เนื้อเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัย แข็งแรง มีอัตราและเนื้อที่ดี

อาหารไก่ไข่ สำหรับไก่สาวและไก่ระยะออกไข่ ช่วยให้ไก่ไข่ออกไข่มาก ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนของเกษตรกร

กลุ่มอาหารสุกร

อาหารสุกรพันธุ์ สำหรับสุกรพันธุ์ในทุกระยะ ตั้งแต่อุ้มท้อง จนถึงให้นมลูกสุกรหลังคลอด เพื่อความต้องการของแม่สุกรที่แตกต่างกัน

อาหารลูกสุกร สำหรับลูกสุกรหลังหย่านม มีสารอาหารทดแทนนมแม่ ย่อยง่าย ช่วยให้ลูกสุกรดูดซึมสารอาหารได้ดี

อาหารสุกรขุน ช่วยให้สุกรขุนเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัย แข็งแรง มีอัตราแลกเนื้อที่ดี

กลุ่มอาหารเป็ด

อาหารเป็ดเนื้อ แบ่งเป็นอาหารเป็ดเนื้อแต่ละช่วงอายุ

อาหารเป็ดไข่ แบ่งเป็นอาหารของเป็ดเล็ก และเป็ดระยะไข่

กลุ่มอาหารสัตว์บกประเภทอื่นๆ
นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังผลิตอาหารสัตว์บกประเภทอื่นๆ เช่น อาหารวัว อาหารนกกระทา อาหารไก่พื้นเมือง เป็นต้น
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x