เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

พันธมิตรเพื่อนคู่คิด สนับสนุนธุรกิจ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต้นทุนต่ำให้แก่คู่ค้า CPF*

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ**
 • วงเงินสูง อนุมัติไว**
 • เบิกใช้วงเงินได้มากถึง 90%
  ตามข้อมูลการค้าที่ธนาคารได้รับ**
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF* มอบสินเชื่อหมุนเวียนพิเศษเฉพาะสำหรับคู่ค้า CPF* ผ่านบริการ Supplier Payment and Finance ของธนาคารกรุงเทพเพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นและช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเชื่อมต่อ สามารถเบิกใช้ และตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนบริการ

bualuang

จุดเด่นบริการ

money

รับเงินเร็ว

เบิกใช้สินเชื่อได้ทันทีตามวงเงินที่ ธนาคารแจ้งให้ทราบทางอีเมล

business

บริหารง่าย

ทยอยเบิกใช้วงเงินสินเชื่อได้ตาม ต้องการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

resilient

ยืดหยุ่น

ชำระหนี้คืนธนาคารได้ทุกวัน หมดกังวลกับภาระดอกเบี้ย

check

ตรวจสอบได้

ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อออนไลน์ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน

write

แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ

phone

เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ

text

เจ้าหน้าที่ธนาคารนัดหมายลงนามสัญญาสินเชื่อ

card

อนุมัติ ตั้งวงเงิน ลงทะเบียนรับ User ID, Password, คู่มือ บริการ และเริ่มใช้ได้ทันที

write

แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ

phone

เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ

text

เจ้าหน้าที่ธนาคารนัดหมายลงนามสัญญาสินเชื่อ

card

อนุมัติ ตั้งวงเงิน ลงทะเบียนรับ User ID, Password, คู่มือ บริการ และเริ่มใช้ได้ทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ขายสินค้า/บริการ (Supplier) ให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ CPF* อย่างน้อย 1 ปี
 • ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินและไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
 • ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
 • หนังสือให้ความยินยอมตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • ประวัติการขายสินค้ากับผู้ซื้อเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครใช้บริการได้ที่ สำนักธุรกิจธนาคารกรุงเทพ หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย หน่วยพาณิชย์บริการ ในวันและเวลาทำการธนาคาร

 • คุณวิชัย สุขถนอมทรัพย์ โทร. 0 2666 6237 / 098 901 8927
 • คุณพรพิมล ปิยะกุลดำรง โทร. 0 2666 6229 / 098 835 1224
 • คุณภัทร์ภรณ์ เจียรวโรภาส โทร. 0 2666 6229 / 092 972 7649
 • Corporate Service Center โทร 0 2031 7888 (เปิดให้บริการ 8.30 – 20.30 น.)

หมายเหตุ :

* บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ร่วมกับ 13 บริษัทย่อย และ 2 บริษัทร่วม จำนวน 16 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด 4.บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 5.บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด 6.บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด 7.บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8.บริษัท ดัคกาลบี้ กรุ๊ป จำกัด 9.บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด 10.บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด 11.บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด 12.บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด 13.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด 14.บริษัท ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จำกัด และ บริษัทร่วม 2 บริษัท ได้แก่ 15.บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จำกัด และ 16.บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x