เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
นักวิเคราะห์
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ชื่อบริษัท นักวิเคราะห์
บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ศรัณยู สืบสุรีย์กุล
02-080-2888
saranyou.s@aira.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เอนกพงศ์ พุทธาภิบาล
02-679-6888 ext. 1229
anakepong@asiaplus.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด อดิศักดิ์ พรหมบุญ
02-680-5056
adisak.pr@asiawealth.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ประสิทธิ์ สุจริตวรกุล
02-618-1342
prasit@bualuang.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ฐานิดา จิรพรเกษมสุข
02-761-9265
Tanida.ji@cimb.com
บริษัท หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด พิมลรัตน์ สถาวรวงศ์
02-079-3614
pimonrat.sathaworawong@citi.com
บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด สุชาติ เตชะโพธิ์ไทร
02-257-4600
suchart.techaposai@clsa.com
บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดม คุณประยูรสวัสดิ์
02-205 7000 ext. 4405
dome.ku@countrygroup.co.th
บริษัท หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด วรายุทธ เหลืองเมธากุล
02-614-6214
warayut.luangmettakul@credit-suisse.com
บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นันทิกา เวียงเพิ่ม
02-657-7836
NantikaW@th.dbs.com
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สุรีย์พร ทีวะสุเวทย์
02-646-9972
sureeporn.t@fnsyrus.com
บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด วิลาสินี บุญมาสูงทรง
02-6725937
wilasinee@globlex.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) รัตนา ลีนุตพงษ์
02-658-5787
rattanal@ivglobal.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์
02-684-2679
kae.pornpunnarath@jpmorgan.com
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรัณย์ อินทร์ชัย
02-659-7000 ext. 5010
karun.intrachai@krungsrisecurities.com
บริษัท หลักทรัพย์กสิกร จำกัด (มหาชน) ธรีทิพย์ วงษ์แสงไพบูลย์
02-696-0033
tareetip.w@kasikornsecurities
บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อธิภู วิศวเวช
02-648-1122
athipu.v@ktbst.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด พรศรี ลายสนิทเสรีกุล
02-624-6258
phornsril@ktzmico.com
บริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ชาลินี คงเมือง
02-694-7993 ext. 7993
Chalinee.congmuang@macquarie.com
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ( ประเทศไทย ) จำกัด สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์
02-658-6300 ext. 1430
Suttatip.p@maybank-ke.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพลินใจ จิระจรัส
02-638-5772
Ploenjai.Jirajarus@th.nomura.com
บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชาตรี แพรวพรายกุล
02-305-9227
Charti@phatrasecurities.com
บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นารี อภิเศวตกานต์
02-635-1700 ext. 484
nareea@phillip.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปกรณ์ เก้าเอี้ยน
02-088-9627
pakorn.kh@rhbgroup.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ศิริมา ดิสสรา
02-949-1004 ext. 1004
sirima.dissara@scb.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) สรัชดา ศรทรง
02-617-4966
sarachada.sor@thanachartsec.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ธนภัทร ฉัตรเสถียร
02-343-9500 ext. 509
Tanapat@trinitythai.com
บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธัญญา สุทวีปราโมชานนท์
02-659-8031
thunya@uobkayhian.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์
02-009-8071
theethanat.j@yuanta.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด อัญชลินทร์ เจริญพิทย์
02-6336478
anchalinc@tiscosec.com
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x