เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

ขยายการลงทุนในช่องทางจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มความสะดวกของผู้บริโภคในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท
โดยช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้
ธุรกิจห้าดาว
เป็นการบริหารจัดการจุดขายห้าดาวในรูปแบบแฟรนไชส์ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจของตนเอง โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้จุดขายห้าดาวทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ จุดขายไก่ย่าง จุดขายไก่ทอด จุดขายข้าวมันไก่ จุดขายบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง จุดขายเรดดี้มีล และจุดขายไส้กรอก นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจห้าดาวไปยังประเทศเวียดนาม อินเดีย ลาว และกัมพูชา
ร้านอาหารเชสเตอร์
เป็นธุรกิจร้านอาหารจานด่วน ดำเนินการโดยบริษัทและในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมีทั้งร้านที่บริษัทดำเนินการเอง และดำเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์
ร้านอาหารซีพี คิทเช่น
เป็นร้านอาหารบริการด่วน (Fast Serve) ภายใต้แนวคิดอาหารสดใหม่ อิ่มอร่อย ราคายุติธรรม (Fresh, Full and Fair)
ร้านค้าปลีกซีพี เฟรชมาร์ท
เป็นร้านค้าปลีกที่เน้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกอบอาหาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน และอาหารแห้ง ภายใต้มาตรฐานสินค้าของแบรนด์ซีพี แบรนด์ซีพี เฟรชมาร์ท และแบรนด์ชั้นนำมาจัดจำหน่าย เป็นศูนย์รวมสินค้าอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพดี ในปี 2559 ซีพี เฟรชมาร์ท ได้มีร้านรูปแบบใหม่เรียกว่า Compact Super โดยเน้นการสร้างความสะดวกสบายในการเข้าถึงอาหารดีมีคุณภาพราคายุติธรรมให้แก่ทุกชุมชน ซึ่งส่งผลให้คนไทยเข้าถึงอาหารที่มีความหลากหลายและส่งเสริมสุขภาพคนไทย
ศูนย์อาหารและบริการจัดเลี้ยง ฟู้ดเวิลด์
ให้บริการศูนย์อาหารภายในพื้นที่สถานพยาบาล, สถานศึกษา และอาคารสำนักงาน ประกอบไปด้วยร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ และร้านอาหารจากคู่ค้าภายนอก โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์อาหารชั้นนำ ร้านอาหารมีความหลากหลาย ราคาย่อมเยา ได้มาตรฐานความสะอาด สุขอนามัยและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็น “ศูนย์อาหารที่คุณมั่นใจ” สำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย
ฟู้ดเวิลด์ ได้ขยายธุรกิจในช่องทางบริการจัดเลี้ยงอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ 2 ช่องทางหลัก
  • บริการจัดเลี้ยงในอีเว้นท์ ให้บริการด้านอาหารจัดเลี้ยงแบบครบวงจร สำหรับงานสัมมนา นิทรรศการสำคัญ งานแสดงสินค้า รวมไปถึงกิจกรรมภาคสนาม
  • บริการจัดเลี้ยงภายในสถานที่ ให้บริการด้านอาหารจัดเลี้ยงประจำภายในสถานที่ กลุ่มสถานพยาบาล สถานศึกษา และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในรูปแบบอาหารทั่วไป บริการอาหารเฉพาะทาง และบริการห้องห้องอาหารพนักงาน มีนักโภชนาการประจำ ภายใต้การกำกับดูแลของเชฟมืออาชีพ ควบคุมดูแลเมนูอาหารทุกขั้นตอน โดยคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล
ตู้เย็นชุมชน
เป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบธุรกิจ โดยในปี 2559 บริษัทได้ริเริ่มโครงการตู้หมูชุมชนในประเทศไทย เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ
ร้านเป็ดย่างเจ้าสัว
ธุรกิจอาหารที่ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยแนวคิด “ลงทุนน้อย เป็นนายตัวเอง กำไรจับต้องได้ ” โดยการเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ “ เป็ดย่างเจ้าสัว ” จากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการย่างด้วยโทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ได้เป็ดย่างที่มีรสชาติกรอบและอร่อย ทำให้เป็ดย่างเจ้าสัวได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว
CP Sef
ร้านจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศตุรกี
Chozen Noodle
ร้านจำหน่ายอาหารจานด่วนสไตล์เอเชียในลักษณะซุ้มอาหารในประเทศอังกฤษที่เน้นความสะดวก สะอาดและราคาประหยัด
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x