เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ขยายการลงทุนในช่องทางจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มความสะดวกของผู้บริโภคในการเข้าถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ทางบริษัทจึงมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็นช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • ช่องทางการค้าปลีกและค้าส่งที่ทันสมัย รวมถึง ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าสะดวกซื้อ
  • HoReCa หรือ โรงแรม ร้านอาหาร และ ธุรกิจจัดเลี้ยง
  • รับจ้างผลิต
  • ตลาดดั่งเดิม และผู้แทนรายย่อย
  • ร้านอาหารและจุดจำหน่ายอาหาร
  • ช่องทางการขายของบริษัท ซึ่งรวมถึงกิจการดังต่อไปนี้
ธุรกิจห้าดาว
เป็นการบริหารจัดการจุดขายห้าดาวในรูปแบบแฟรนไชส์ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจของตนเอง โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้จุดขายห้าดาวทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ จุดขายไก่ย่าง จุดขายไก่ทอด จุดขายข้าวมันไก่ จุดขายบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง จุดขายเรดดี้มีล และจุดขายไส้กรอก นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจห้าดาวไปยังประเทศเวียดนาม อินเดีย ลาว และกัมพูชา
ร้านอาหารเชสเตอร์
เป็นธุรกิจร้านอาหารจานด่วน ดำเนินการโดยบริษัทและในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมีทั้งร้านที่บริษัทดำเนินการเอง และดำเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์
ร้านอาหารซีพี คิทเช่น
เป็นร้านอาหารบริการด่วน (Fast Serve) ภายใต้แนวคิดอาหารสดใหม่ อิ่มอร่อย ราคายุติธรรม (Fresh, Full and Fair)
ศูนย์อาหารและบริการจัดเลี้ยง ฟู้ดเวิลด์
ให้บริการศูนย์อาหารภายในพื้นที่สถานพยาบาล, สถานศึกษา และอาคารสำนักงาน ประกอบไปด้วยร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ และร้านอาหารจากคู่ค้าภายนอก โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์อาหารชั้นนำ ร้านอาหารมีความหลากหลาย ราคาย่อมเยา ได้มาตรฐานความสะอาด สุขอนามัยและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็น “ศูนย์อาหารที่คุณมั่นใจ” สำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย
ฟู้ดเวิลด์ ได้ขยายธุรกิจในช่องทางบริการจัดเลี้ยงอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ 2 ช่องทางหลัก
  • บริการจัดเลี้ยงในอีเว้นท์ ให้บริการด้านอาหารจัดเลี้ยงแบบครบวงจร สำหรับงานสัมมนา นิทรรศการสำคัญ งานแสดงสินค้า รวมไปถึงกิจกรรมภาคสนาม
  • บริการจัดเลี้ยงภายในสถานที่ ให้บริการด้านอาหารจัดเลี้ยงประจำภายในสถานที่ กลุ่มสถานพยาบาล สถานศึกษา และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในรูปแบบอาหารทั่วไป บริการอาหารเฉพาะทาง และบริการห้องห้องอาหารพนักงาน มีนักโภชนาการประจำ ภายใต้การกำกับดูแลของเชฟมืออาชีพ ควบคุมดูแลเมนูอาหารทุกขั้นตอน โดยคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล
ตู้เย็นชุมชน
เป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบธุรกิจ โดยในปี 2559 บริษัทได้ริเริ่มโครงการตู้หมูชุมชนในประเทศไทย เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ
ร้านเป็ดย่างเจ้าสัว
ธุรกิจอาหารที่ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยแนวคิด “ลงทุนน้อย เป็นนายตัวเอง กำไรจับต้องได้ ” โดยการเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ “ เป็ดย่างเจ้าสัว ” จากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการย่างด้วยโทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ได้เป็ดย่างที่มีรสชาติกรอบและอร่อย ทำให้เป็ดย่างเจ้าสัวได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว
CP Sef
ร้านจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศตุรกี
Chozen Noodle
ร้านจำหน่ายอาหารจานด่วนสไตล์เอเชียในลักษณะซุ้มอาหารในประเทศอังกฤษที่เน้นความสะดวก สะอาดและราคาประหยัด
ร้านอาหารบุฟเฟต์ Great Harbour
เป็นภัตตาคารบุฟเฟต์ เพื่อบริการอาหารที่หลากหลาย และมีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลให้แก่ผู้บริโภค
ร้านอาหารจานด่วน Chickita
เป็นธุรกิจอาหารจานด่วนที่มีจุดขายอยู่ที่ไก่ย่างที่มีความสด บรรยากาศร้านที่ทันสมัย เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภคในสังคม ปัจจุบัน Chickita ดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x