เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

พันธุ์สัตว์และการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

พันธุ์สัตว์ – มีผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย
ลูกกุ้ง
ซีพีเอฟพัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมของบริษัทเองจากพ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรง ทำให้ได้ลูกกุ้งที่แข็งแรง ปลอดเชื้อไวรัส มีความต้านทานโรค อัตรารอดสูง อัตราการเจริญเติบโตดี เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและต่างประเทศ
ลูกปลา
ซีพีเอฟพัฒนาลูกพันธุ์ปลาทับทิม ให้รสชาติดี มีเนื้อมาก ไม่มีกลิ่นโคลน และยังพัฒนาลูกพันธุ์ปลาอื่นๆ เช่น ปลานิล ปลาดุก เป็นต้น


สัตว์เลี้ยงเพื่อการค้า – มีผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย

กุ้ง
จากลูกกุ้งสายพันธุ์ดี ประกอบกับอาหารกุ้งคุณภาพสูง สู่การเลี้ยงในฟาร์มของบริษัทที่เน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยระบบบำบัดและหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ ฟาร์มของบริษัทได้รับการพัฒนาเป็นฟาร์มต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงเพื่อสร้างความสำเร็จสู่เกษตรกรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น เวียดนาม อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x