เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
เอกสารจัดพิมพ์
รายงานประจำปีและข้อมูลบริษัทโดยสรุป
ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2565
ประจำปี 2565
รายงานประจำปี 2565
ประจำปี 2565
ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2564
ประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2564
ประจำปี 2564
ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2563
ประจำปี 2563
รายงานประจำ ปี 2563
ประจำปี 2563
ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2562
ประจำปี 2562
รายงานประจำ ปี 2562
ประจำปี 2562
ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2561
ประจำปี 2561
รายงานประจำ ปี 2561
ประจำปี 2561
ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2560
ประจำปี 2560
รายงานประจำ ปี 2560
ประจำปี 2560
ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2559
ประจำปี 2559
รายงานประจำ ปี 2559
ประจำปี 2559
ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2558
ประจำปี 2558
รายงานประจำ ปี 2558
ประจำปี 2558
ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2557
ประจำปี 2557
รายงานประจำ ปี 2557
ประจำปี 2557
รายงานประจำ ปี 2556
ประจำปี 2556
รายงานประจำ ปี 2555
ประจำปี 2555
รายงานประจำ ปี 2554
ประจำปี 2554
รายงานประจำ ปี 2553
ประจำปี 2553
รายงานประจำ ปี 2552
ประจำปี 2552
รายงานประจำ ปี 2551
ประจำปี 2551
รายงานประจำ ปี 2550
ประจำปี 2550
รายงานประจำ ปี 2549
ประจำปี 2549
รายงานประจำ ปี 2548
ประจำปี 2548
รายงานประจำ ปี 2547
ประจำปี 2547
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x