เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

เส้นทางยั่งยืน

31 ธันวาคม 2561
เยือนสระบุรี ดูความสำเร็จเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อ "ศรีนวล วงษ์ศรี" กล้าเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา"
30 ธันวาคม 2561
ศูนย์การเรียนรู้ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปากน้ำประแส" ส่งต่อแนวคิดรักสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ที่ยั่งยืน"
29 ธันวาคม 2561
"ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" ซีพีเอฟเดินหน้ารักษ์ป่าชายเลน สร้างสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน"
28 ธันวาคม 2561
เปิด "คณารักษ์ฟาร์ม" ย้อนรอย 20 ปี เส้นทางอาชีพมั่นคง เกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อแนวนหน้า กล้าเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา"
27 ธันวาคม 2561
"เก็บ การะเวก" พลิกชีวิตชาวไร่ มาเลี้ยงไก่เนื้อกับซีพีเอฟ สร้างความสุขในชีวิตหลังเกษียณ ภูมิใจส่งต่ออาชีพยั่งยืนให้ลูกหลาน"
26 ธันวาคม 2561
"ดิเรกฟาร์ม" ค้นพบความมั่นคง จากอาชีพเลี้ยงหมูขุน เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพใช้หลักวิชาการคู่การศึกษาไม่หยุดยั้ง"
25 ธันวาคม 2561
เปิด "อานนท์ฟาร์ม" ดูแนวคิดเกษตรกรยุคใหม่ พัฒนาการเลี้ยงหมูด้วยเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้หลัก 5ส สร้างประสิทธิภาพยั่งยืน"
24 ธันวาคม 2561
สุทัด งามวงศ์ เกษตรกรหัวใจแกร่ง พบคำตอบของชีวิต ด้วยอาชีพเลี้ยงหมูขุนกับซีพีเอฟ
23 ธันวาคม 2561
"รัชนีย์ฟาร์ม" เลี้ยงไก่เนื้อยั่งยืน จากเคล็ดลับความใส่ใจ สร้างอาชีพมั่นคง ในสังคมคนเลี้ยงไก่ที่พึ่งพาอาศัยกัน"
ดูเพิ่มเติม
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x