เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
เอกสารจัดพิมพ์
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนำเสนอไตรมาส 1/2566
ปี 2566
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 4/2565
ปี 2565
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 3/2565
ปี 2565
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 2/2565
ปี 2565
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 1/2565
ปี 2565
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 4/2564
ปี 2564
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 3/2564
ปี 2564
Download PDF 3.65 MB
Joint Announcement Presentation – Entire Business Transfer (EBT)
ปี 2564
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 2/2564
ปี 2564
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 1/2564
ปี 2564
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 4/2563
ปี 2563
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 3/2563
ปี 2563
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอการได้มาซึ่งธุรกิจสุกรในประเทศจีน
ปี 2563
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 2/2563
ปี 2563
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 1/2563
ปี 2563
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอไตรมาส 4/2562
ปี 2562
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3/2562
ปี 2562
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2/2562
ปี 2562
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1/2562
ปี 2562
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 4/2561
ปี 2561
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3/2561
ปี 2561
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2/2561
ปี 2561
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1/2561
ปี 2561
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 4/2560
ปี 2560
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3/2560
ปี 2560
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2/2560
ปี 2560
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1/2560
ปี 2560
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 4/2559
ปี 2559
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3/2559
ปี 2559
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2/2559
ปี 2559
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1/2559
ปี 2559
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 4/2558
ปี 2558
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3/2558
ปี 2558
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2/2558
ปี 2558
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1/2558
ปี 2558
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 4/2557
ปี 2557
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3/2557
ปี 2557
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2/2557
ปี 2557
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1/2557
ปี 2557
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 4/2556
ปี 2556
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3/2556
ปี 2556
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2/2556
ปี 2556
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1/2556
ปี 2556
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 4/2555
ปี 2555
Download PDF 3.65 MB
อกสารนำเสนอ ไตรมาส 3/2555
ปี 2555
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2/2555
ปี 2555
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1/2555
ปี 2555
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ 2554
ปี 2554
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ 2553
ปี 2553
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ 2552
ปี 2552
Download PDF 3.65 MB
เอกสารนำเสนอ 2551
ปี 2551
Download PDF 3.65 MB
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x