เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

พันธุ์สัตว์และการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

พันธุ์สัตว์ – มีผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย
กลุ่มลูกไก่และลูกเป็ด

ลูกไก่เนื้อ และลูกเป็ดเนื้อ ผลิตจากพ่อแม่สายพันธุ์ดี จากฟาร์มและโรงฟักที่ได้มาตรฐาน ที่มีสุขภาพแข็งแรงและให้เนื้อมาก

ลูกไก่ไข่ และลูกเป็ดไข่ เลี้ยงง่าย ใช้อาหารน้อย มีอัตรารอดสูง ให้ไข่จำนวนมาก

กลุ่มสุกร

พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สุกร พันธุ์สุกรของบริษัทได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยการคัดเลือกตามธรรมชาติ ทำให้ได้สุกรพันธุ์ที่มีรูปร่างดี แม่พันธุ์สุกรของบริษัทปลอดเชื้อ PRRS และให้ลูกสุกรขนาดครอกใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงของเกษตรกร

ลูกสุกร ผลิตจากพ่อแม่สุกรสายพันธุ์ดี สุขภาพแข็งแรง โตเร็ว

สัตว์เลี้ยงเพื่อการค้า – มีผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย

ไก่สดอนามัย
เลี้ยงด้วยอาหารสัตว์คุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานของบริษัทเอง ฟาร์มของบริษัทเป็นระบบฟาร์มปิดปรับอากาศ ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงที่ทันสมัย ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานสากล ปราศจากฮอร์โมนเร่งโต ผลิตภัณฑ์ไก่สดซีพีจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในประเทศไทย และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น และกลุ่มสหภาพยุโรป รวมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ บริษัทยังขยายการลงทุนในธุรกิจไก่ไปยังประเทศต่างๆ อาทิเช่น รัสเซีย อินเดีย เวียดนาม ตุรกี เป็นต้น
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x