เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของโลก อันดับที่ 1,149 จาก 2,000 บริษัทชั้นนำทั่วโลกจากการสำรวจโดย The Forbes Global 2000 ประจำปี 2560
เอกสารนำเสนอ ปี2565
Stock Quotes
SET SYMBOL: CPF
LAST DONE
24.20 บาท -0.80 (-3.20%)
ปรับปรุงเมื่อ: 04 October 2022 16:43:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
39,054,591.00
มูลค่า (บาท):
953,668,327.85
ราคาปิดก่อนหน้า:
25.00
ราคาเปิด:
24.90
ช่วงราคาระหว่างวัน:
24.10 - 25.00
ช่วงราคา 52 สัปดาห์:
24.10 - 25.00
Chart Type

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทรัพย์สิน
628,091
ล้านบาท
รายได้จากการขาย
541,937
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
15,531
ล้านบาท
รายได้จากการขาย
กำไรสุทธิ
เงินปันผล
แบ่งตามกิจการ
แบ่งตามประเภทสินค้า

เอกสารจัดพิมพ์

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2564
เอกสารนำเสนอ
สรุปการนำเสนอนักลงทุน
รายงาน 56-1
รายงาน 56-1 2564

งบการเงิน

 
ไตรมาส 1/2565
ไตรมาส 2/2565
ไตรมาส 3/2565
งบการเงินประจำปี 2564
งบการเงินทั้งหมด
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x