เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของโลก อันดับที่ 1,149 จาก 2,000 บริษัทชั้นนำทั่วโลกจากการสำรวจโดย The Forbes Global 2000 ประจำปี 2560
เอกสารนำเสนอ ปี2566
Stock Quotes
SET SYMBOL: CPF
LAST DONE
20.50 บาท +0.50 (+2.50%)
ปรับปรุงเมื่อ: 03 June 2023 16:49:50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
24,188,841.00
มูลค่า (บาท):
491,501,261.00
ราคาปิดก่อนหน้า:
20.00
ราคาเปิด:
20.10
ช่วงราคาระหว่างวัน:
19.90 - 20.50
ช่วงราคา 52 สัปดาห์:
19.10 - 20.50
Chart Type
Index Quotes
SET SYMBOL: PROPCON
LAST DONE
106.18 บาท -0.04 (-0.04%)
ปรับปรุงเมื่อ: 03 June 2023 17:03:15
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
422,508,000.00
มูลค่า (บาท):
2,800,673,673.00
ราคาปิดก่อนหน้า:
106.22
ราคาเปิด:
106.43
ช่วงราคาระหว่างวัน:
106.02 - 106.64
ช่วงราคา 52 สัปดาห์:
0.00 - 111.39
Chart Type

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทรัพย์สิน
628,091
ล้านบาท
รายได้จากการขาย
541,937
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
15,531
ล้านบาท
รายได้จากการขาย
เงินปันผล
แบ่งตามกิจการ
แบ่งตามประเภทสินค้า

เอกสารจัดพิมพ์

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2565
ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2565
เอกสารนำเสนอ
สรุปการนำเสนอนักลงทุน
รายงานประจำปี 2565
(56-1 One Report)
รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)

งบการเงิน

 
ไตรมาส 1/2566
ไตรมาส 2/2566
ไตรมาส 3/2566
งบการเงินประจำปี 2566
งบการเงินทั้งหมด
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x