dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของโลก อันดับที่ 1,149 จาก 2,000 บริษัทชั้นนำทั่วโลกจากการสำรวจโดย The Forbes Global 2000 ประจำปี 2560
เอกสารนำเสนอ ปี2562
Stock Quotes
SET SYMBOL: CPF
LAST DONE
25.25 บาท -0.25 (-0.98%)
ปรับปรุงเมื่อ: 04 April 2020 16:38:32
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
26,735,980.00
มูลค่า (บาท):
685,234,826.25
ราคาปิดก่อนหน้า:
25.50
ราคาเปิด:
25.75
ช่วงราคาระหว่างวัน:
25.25 - 26.00
ช่วงราคา 52 สัปดาห์:
18.70 - 30.50
Chart Type

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทรัพย์สิน
628,091
ล้านบาท
รายได้จากการขาย
541,937
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
15,531
ล้านบาท
รายได้จากการขาย
กำไรสุทธิ
เงินปันผล
แบ่งตามกิจการ
แบ่งตามประเภทสินค้า

เอกสารจัดพิมพ์

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2562
เอกสารนำเสนอ
สรุปการนำเสนอนักลงทุน
รายงาน 56-1
รายงาน 56-1 2562

งบการเงิน

 
ไตรมาส 1/2562
ไตรมาส 2/2562
ไตรมาส 3/2562
ไตรมาส 4/2562
งบการเงินทั้งหมด