dcsimg
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซี.พี. บังคลาเทศ ต้อนรับ เกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย เยี่ยมชม การผลิตอาหารปลาปลอดภัยมาตรฐานโลก

เกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย ในเขตภาคเหนือ สาธารณรัฐบังคลาเทศ จำนวน 22 คน เยี่ยมชม โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำโบกูร่า ของ บริษัท ซี.พี. บังกลาเทศ จำกัด หรือ ซี.พี. บังกลาเทศ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล โดยมี นายชลสิทธิ์ เวทยะวานิช ผู้จัดการทั่วไป ซี.พี. บังกลาเทศ ให้การต้อนรับ ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำโบกูร่า สาธารณรัฐบังคลาเทศ.

กิจกรรมอื่น ๆ
29 พ.ย. 2562
CPF ฟิลิปปินส์ เดินหน้าสร้างสุขภาพที่ดีแก่ชาวฟิลิปปินส์ ในโครงการ Medical and Dental Mission ปีที่ 3
25 พ.ย. 2562
CPF ฟิลิปปินส์ ธุรกิจสัตว์น้ำ จับมือชุมชน ร่วมปลูกป่าชายเลน ปีที่ 6
20 พ.ย. 2562
CPF รับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษาไทย สนับสนุนโครงการ Connext ED
11 พ.ย. 2562
คณะผู้นำจากเขตเป่าซาน กรุงเซี่ยงไฮ้ เยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ บูธ CP-CPF ในงาน CIIE 2019