dcsimg
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ประธานกรรมการซีพีเอฟ ชมครัวของโลก ที่บูธซีพีเอฟในงาน Anuga 2019

คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ซีพีเอฟ และคุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ พร้อมด้วย ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการและประธานคณะกรรมการแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทย เยี่ยมชมนวัตกรรมอาหารที่ร่วมพัฒนาความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมของซีพีเอฟ ได้แก่ "ไก่เบญจา" ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 100% เปิดตัวครั้งแรกสู่ผู้บริโภคในยุโรป, วีแกนลาซานญา ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ลดการใช้พลาสติก และได้รับเลือกเป็น 1 ใน 64 สุดยอดนวัตกรรมอาหาร Anuga Taste Innovation Show 2019 รวมทั้งอาหารที่มาจากกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลก โดยมี CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และคณะผู้บริหารซีพีเอฟ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บูธซีพีเอฟ ในงาน Anuga 2019 เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี.

กิจกรรมอื่น ๆ
07 ต.ค. 2562
กรมปศุสัตว์ ชมบูธซีพีเอฟ โชว์ความเป็น "ครัวของโลกที่ยั่งยืน" ในงาน Anuga 2019
05 ต.ค. 2562
หอการค้าไทย เยี่ยมบูธซีพีเอฟ ในงาน Anuga 2019 ชื่นชมบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย โชว์ครัวของโลกสู่เวทีสากล
01 ต.ค. 2562
ซี.พี.บังกลาเทศ สานต่อโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ปีที่ 3 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เพื่อนพนักงาน
28 ก.ย. 2562
กรรมาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนกลางและเลขาธิการพรรค จ.เบ้นแจ เยี่ยมชม ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ง ซี.พี. เวียดนาม