เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
12 ก.พ. 2563
ซี.พี. ลาว คว้ามาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ตอกย้ำความเป็นเลิศสู่การเป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืน

นายทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ ซี.พี.ลาว เข้ารับใบรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก บริษัท เอส.จี.เอส โดย ซี.พี. ลาว ดำเนินธุรกิจในประเทศ สปป.ลาว ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ผลิตอาหารคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานระดับโลก สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อให้ประชาชนลาวได้บริโภคอาหารอร่อย สะอาด และปลอดภัย มีระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์การเป็นครัวของโลก โดยมี นายพูวง วงคำซาว หัวหน้าห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นผู้แทนของเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และ นายอุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูตไทย เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค ริวโขง ริเวอร์ไซด์ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว./

กิจกรรมอื่น ๆ
23 พ.ค. 2563
CPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 8 สู่ชุมชนวัดดุสิดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย
21 พ.ค. 2563
ซีพีเอฟ โรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด แจกสูตรผลิต “เครื่องกดเจลล้างมือระบบเท้าเหยียบ” จากเศษวัสดุเหลือใช้

Tag:

#CPF #covid19 
19 พ.ค. 2563
ก.เกษตรฯ -ซีพีเอฟ นำรถ Food Truck จาก ซีพี เฟรชมาร์ท ลงพื้นที่อุ่นอาหารร้อนปันสุขให้ชาวกรุงฯ ร่วมสู้ภัยโควิด-19
26 มี.ค. 2563
ซีพี เฟรชมาร์ท Big Cleaning Day ทุกสาขาทั่วไทย เพิ่มความมั่นใจลูกค้า สะอาด ปลอดภัย รวมใจต้านวิกฤตโควิด-19