เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
17 ก.ค. 2563
ซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมสานอนาคตการศึกษาของเด็กไทย เดินหน้าโครงการคอนเน็กซ์ อีดี

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานมูลนิธิฯ  ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยซีอีโอจาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ฯ เข้าร่วมประชุม


การประชุมในครั้งนี้ ในส่วนของเครือซีพี มีผู้บริหารของบริษัทในเครือที่เข้าร่วมประชุมด้วย คือ  นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ นายนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่มูลนิธิฯ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก เพื่อร่วมหารือและวางแผน สานต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา ถอดบทเรียนและขยายผลตัวอย่างโมเดลองค์ความรู้ (Best Practice) ของแต่ละองค์กรเอกชน สู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และเตรียมพัฒนานวัตกรรม “แพลตฟอร์มการบริจาคเพื่อการศึกษา” (Crowdfunding) ในอนาคตเพื่อเป็นสื่อกลางในการระดมทุน ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สร้างโอกาสให้ทุกคนได้เป็น “ผู้ให้” ร่วมสานอนาคตการศึกษาไทยให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง


โครงการคอนเน็กซ์ อีดี เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 ภาคส่วนหลัก คือ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดยมี 12 องค์กรภาคเอกชนร่วมก่อตั้ง  ได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มมิตรผล : กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มปตท. เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป


ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งใน 12 องค์กรเอกชนที่ร่วมก่อตั้งโครงการสานอนาคตการศึกษา - คอนเน็กซ์อีดี  ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานสู่การจดทะเบียนจัดตั้ง  "มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี" โดยในส่วนของซีพีเอฟ  ร่วมดูแลรับผิดชอบ 296 โรงเรียน ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสระบุรี  เน้นพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และพัฒนาความเป็นผู้นำของเด็กนักเรียน เพื่อเป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดี นอกจากนี้ โครงการคอนเน็กซ์ อีดี ยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท เป็น School Partner หรือ SP ทำหน้าที่ร่วมวางแผนกับผู้บริหารของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันซีพีเอฟสร้าง SP ไปแล้วรวม 90 คน./

กิจกรรมอื่น ๆ
22 ก.ย. 2563
CPF ชูแนวคิด FOOD FOR TOMORROW ในงาน Thaifex 2020 ตอบโจทย์ยุค New Normal ปลื้ม หมูชีวา คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรม ตอกย้ำครัวโลกยั่งยืน

Tag:

#cpf #THAIFEX2020 
22 ก.ย. 2563
กระทรวงแรงงานร่วมกับ CPF รวมใจสู้วิกฤต MOU 3 โครงการ ตั้งเป้ารับพนักงานสูงถึง 8,000 อัตรา พร้อมสร้างผู้ประกอบการร้านอาหารห้าดาว และมอบคูปองซีพีเฟรชมาร์ทช่วยค่าครองชีพผู้ประกันตน

Tag:

#cpf 
21 ก.ย. 2563
กองบัญชาการกองทัพไทย จับมือ CPF ต่อยอดความสำเร็จ ตั้งร้านค้าสวัสดิการ บก.ทท. ช่วยสร้างงาน-เพิ่มรายได้ให้ครอบครัวทหาร

Tag:

#cpf 
18 ก.ย. 2563
ซีพีเอฟแบ่งปันแนวทางการดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชนแก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Tag:

#cpf 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x