เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
07 พ.ค. 2563
รมต.เกษตรฯ และ ซีพีเอฟ ส่งรถ Food Truck อุ่นอาหารจากใจมอบสู่ชุมชนบางกอกน้อย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยมอบชุดดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และร่วมกับ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  มอบอาหารจากรถ Food Truck ของซีพีเฟรขมาร์ทให้แก่ชาวชุมชน ตามโครงการ “อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารจากผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดเขตบางกอกน้อย ณ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 


นายเฉลิมชัย กล่าวว่า แม้ยอดผู้ป่วยติดเขื้อโควิด-19 จะลดลง แต่น้ำใจคนไทยก็ไม่เหือดหาย เรายังคงช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์โดยรวมให้ดีขึ้นในทุกด้าน ดังเช่นที่วันนี้มีหลายภาคส่วนมาร่วมบริจาคสิ่งของ และกระทรวงก็ได้นำชุดดูแลสุขภาพมามอบแก่ผู้สูงอายุและประชาชน ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับซีพีเอฟจัดโครงการ “อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนแออัดจากผลกระทบของโควิด-19  โดยนำอาหารมาเริ่มต้นโครงการที่เขตบางกอกน้อย และจะขยายความช่วยเหลือไปยังเขตอื่นๆต่อไป 


“กระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้กำกับดูแลมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยของประเทศไทย จึงต้องการส่งมอบสิ่งดีๆเกี่ยวกับอาหารเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วย “โครงการอาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” โดยร่วมกับบริษัทผู้นำด้านอาหารปลอดภัยอย่างซีพีเอฟ และในลำดับแรกนี้ ได้ทำการส่งมอบอาหารให้แก่พี่น้องในชุมชมบางกอกน้อย และจะขยายความช่วยเหลือไปยังเขตบางพลัด บางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม ตลอดจน จ.พิจิตร และ จ.ตรัง ต่อไป” นายเฉลิมชัยกล่าว 


ด้าน นายประสิทธิ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ยินดีที่ได้นำอาหารปลอดภัยของบริษัท มาแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยในครั้งนี้ได้นำรถ Food Truck CP Freshmart ออกมาใช้เป็นครั้งแรก ณ เขตบางกอกน้อย  บนรถมีอุปกรณ์ในการอุ่นร้อน สำหรับให้ทุกท่านรับมอบอาหารและนำไปรับประทานได้ทันที  โดยจะมาส่งมอบอาหารให้พี่น้องประชาชนได้อิ่มท้องในช่วงเวลายากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 นี้เป็นระยะเวลาเขตละ 10 วัน 


การส่งมอบอาหารให้ประชาชนในครั้งนี้ เป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศชาติ ประชาชน ให้ก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด19 ไปด้วยกัน ภายใต้หลักคิด Good Corporate Citizen กล่าวคือเป็นบริษัทที่ร่วมสร้างและดูแลสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประเทศ โดยก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 ได้มอบอาหารให้แก่ชุมชนคลองเตยไปแล้ว 8,499 ครัวเรือน 


อนึ่ง ตลอดช่วงเวลาของการรับมือสถานการณ์โควิด-19 นอกจากความรับผิดชอบที่จะไม่หยุดสายพานการผลิตอาหารเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนมีอาหารอย่างเพียงพอแล้ว ซีพีเอฟยังสนับสนุนมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งอาหารให้แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ รวมถึงการส่งอาหารให้ประชาชนที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และขยายผลไปถึงครอบครัวแพทย์-พยาบาลด้วย สะท้อนบทบาทของการเป็นบริษัทไทยผู้ร่วมต้านภัยโควิด19 อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน.


กิจกรรมอื่น ๆ
13 ก.ค. 2563
CPF เปิดฟาร์มไก่ไข่ Cage Free รับกรมปศุสัตว์ ชมนวัตกรรมการเลี้ยงตามหลัก Animal Welfare
11 ก.ค. 2563
นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ชม ซี.พี.ลาว ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชน

Tag:

#cpf #3 #Benefits 
01 ก.ค. 2563
ซีพีเอฟเดินหน้าเพิ่มการผลิตไข่ไก่เคจฟรีตอบรับเทรนด์ผู้บริโภค
01 ก.ค. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จัด Open House ภายใต้แนวคิด "CPF R&D Synergy for the Future"

Tag:

#cpf #RD #Center