เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ คว้ารางวัลซีอีโอและแบรนด์ยอดเยี่ยม เวทีระดับภูมิภาค Asia’s Greatest Brands and Leaders 2023
21 ก.พ. 2566
ซีพีเอฟ คว้ารางวัลซีอีโอและแบรนด์ยอดเยี่ยม เวทีระดับภูมิภาค Asia’s Greatest Brands and Leaders 2023


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับ 2 รางวัลเกียรติยศระดับภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ Asia’s Greatest CEO 2023 Award และ Asia’s Greatest Brands 2023 ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม งาน The 19th Edition Asian Business & Social Forum – Asia’s Greatest Brands and Leaders 2023 จัดโดย Asia One นิตยสารธุรกิจชั้นนำของประเทศอินเดีย ตอกย้ำศักยภาพองค์กรชั้นนำที่มีผลงานโดดเด่นทุกมิติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล

       

งานดังกล่าว   จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้นำทางธุรกิจ และแบรนด์ที่มีความโดดเด่นใน 16 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งครั้งนี้ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล Asia’s Greatest CEO 2023 Award จากการเป็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีส่วนร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโต  ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค   และรางวัล Asia’s Greatest Brands 2023 ในสาขาอาหารและเครื่องดื่ม จากผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้บริโภค โดยมี นายสุจริต มัยลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และ นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาด ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค        

                                                 

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท สอดคล้องกับแนวทาง  ESG ที่ดูแลทั้งมิติ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี สู่เป้าหมายเป็นองค์กรยั่งยืนที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้วิสัยทัศน์ "ครัวของโลก" โดยตระหนักอยู่เสมอถึงบทบาทและหน้าที่ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่ส่งมอบอาหารคุณภาพ และปลอดภัย โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมายกระดับกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยสร้างแบรนด์ให้น่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก      

   

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังประกาศเป้าหมายเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ในปี 2050 ตามแนวทางของภูมิภาคและของโลก พร้อมกันนี้่   บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของคู่ค้าธุรกิจ SMEs ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของซีพีเอฟอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถยกระดับตัวเองให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

           

ทั้งนี้ เวที The 19th Edition Asian Business & Social Forum – Asia’s Greatest Brands and Leaders 2023 เป็นการยกย่องผู้บริหารธุรกิจ และองค์กรชั้นนำของเอเชีย ที่มีผลงานโดดเด่นในการผลักดันเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค โดย RS Media Consulting PVT LTD และ Asia One นิตยสารธุรกิจชั้นนำของประเทศอินเดีย ที่มีฐานผู้อ่านครอบคลุม 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และแอฟริกา ได้ร่วมกันสำรวจและประเมิน 1,200 บริษัทชั้นนำของเอเชีย โดยกำหนดเกณฑ์ให้คะแนนจากชื่อเสียงของแบรนด์ (Brand Popularity) นวัตกรรม (Brand Innovation) คำมั่นสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise) และความเชื่อถือไว้วางใจต่อแบรนด์ของลูกค้า (Brand Impact

กิจกรรมอื่น ๆ
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค
29 พ.ค. 2566
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค
CPF ยืนหนึ่ง! ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023  ก้าวสู่ ‘ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก’
22 พ.ค. 2566
CPF ยืนหนึ่ง! ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023 ก้าวสู่ ‘ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก’
CPF โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลก ‘RE-IMAGINE THE FUTURE FOOD’ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023
17 พ.ค. 2566
CPF โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลก ‘RE-IMAGINE THE FUTURE FOOD’ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023
ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
09 พ.ค. 2566
ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x