เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ญี่ปุ่นไฟเขียว! นำเข้า”ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จาก CPF  ตอกย้ำคุณภาพ-มาตรฐานสินค้าระดับโลก
20 มี.ค. 2566
ญี่ปุ่นไฟเขียว! นำเข้า”ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จาก CPF ตอกย้ำคุณภาพ-มาตรฐานสินค้าระดับโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โชว์ผลสำเร็จนำเทคโลยี นวัตกรรม  และระบบการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปไข่ไก่ มีคุณภาพสูงและปลอดภัย ได้รับรองมาตรฐานของกรมปศุสัตว์เป็นแห่งแรก ล่าสุด สร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายตลาดต่างประเทศ โดยญี่ปุ่นไฟเขียวนำเข้า “ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จากซีพีเอฟเป็นรายแรกของไทย สะท้อนความเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าอาหารระดับสากล      

 

วันนี้ (20 มี.ค.66) นางวรรณทนีย์ ชำนาญเศรษฐการณ์ ผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจไข่เเปรรูป ขนมปัง และอาหารสำเร็จรูปเเปดริ้ว ซีพีเอฟ  ร่วมส่งออกตู้ปฐมฤกษ์ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็งจากโรงงานแปรรูปไข่บ้านนา นครนายก ไปยังประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า  ความสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบมาตรฐานสากลมาใช้ในกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้(Traceability) ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคคนไทย และญี่ปุ่น รวมทั้งมีศักยภาพการผลิตที่พร้อมส่งออก  โดยโรงงานแปรรูปไข่บ้านนา ได้รับมาตรฐานในการรับรองการส่งออก ได้แก่ GHPs (Good Hygienic Practice) , BRC , HACCP , ISO9001 : 2015  รวมถึงยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการแปรรูปไข่สู่มาตรฐานสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหารในระดับสากล และยึดมั่นตาม “นโยบายคุณภาพซีพีเอฟ” (CPF Quality Policy) ในกระบวนการผลิตเพื่อส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของซีพีเอฟด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

 

ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็ง ตราซีพี ใช้นวัตกรรมพาสเจอร์ไรซ์ด้วยความร้อน และการบรรจุ ช่วยรักษาคุณภาพของไข่ให้มีความสม่ำเสมอ เก็บรักษาได้สะดวก และมีอายุการเก็บที่นานกว่าไข่สด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นทางการผลิตอาหารสัตว์ มีกระบวนการเลี้ยงที่ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ขั้นสูง นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังมีทีมงานที่สามารถตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วของลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ในการทำงานแบบ Ultra Speed and Quality ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ

 

 

“ปัจจุบัน CPF โรงงานแปรรูปไข่บ้านนา ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เป็นแห่งแรกของไทย ที่สามารถส่งออกสินค้า ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง ไปญี่ปุ่น ได้สำเร็จ  ตอกย้ำความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่สากล และสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภคชาวไทยและทั่วโลก”  นางวรรณทนีย์ กล่าว 

 

นางวรรณทนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้าหลักของโรงงานแปรรูปไข่บ้านนา ได้แก่  ไข่เหลว และไข่ต้ม มีกำลังการผลิต 2 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูปอาหารในเครือ CPF สำหรับผลิตเป็นอาหารพร้อมรับประทาน ภายใต้ตราสินค้าซีพี และยังเป็นที่ยอมรับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าในประเทศ./

กิจกรรมอื่น ๆ
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค
29 พ.ค. 2566
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค
CPF ยืนหนึ่ง! ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023  ก้าวสู่ ‘ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก’
22 พ.ค. 2566
CPF ยืนหนึ่ง! ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023 ก้าวสู่ ‘ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก’
CPF โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลก ‘RE-IMAGINE THE FUTURE FOOD’ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023
17 พ.ค. 2566
CPF โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลก ‘RE-IMAGINE THE FUTURE FOOD’ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023
ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
09 พ.ค. 2566
ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x