เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ นำ ไข่ไก่ Cage Free และไข่ไก่ปลอดสาร ได้ "ฉลากลดโลกร้อน" เป็นรายแรกของไทย
27 ก.พ. 2566
ซีพีเอฟ นำ ไข่ไก่ Cage Free และไข่ไก่ปลอดสาร ได้ "ฉลากลดโลกร้อน" เป็นรายแรกของไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ "ฉลากลดโลกร้อน" ของ “ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด” (Carbon Footprint  Reduction) ทั้งไข่ไก่ Cage Free และไข่ไก่ปลอดสาร จากองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. นับเป็น “ไข่ไก่สด” รายแรกของไทยที่ได้รับขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสินค้าช่วยลดโลกร้อน หนุนคนไทยได้บริโภคไข่ไก่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


นายสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ "ฉลากลดโลกร้อน" ของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด Cage Free และไข่ไก่สดปลอดสาร ในขนาดบรรจุต่างๆ รวม 23 รายการ จากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. นับเป็น "ไข่ไก่สด" ไข่ Cage Free รายแรกของไทยที่ได้รับขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสินค้าช่วยลดโลกร้อน หนุนคนไทยได้บริโภคไข่ไก่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ


นายเกียรติชาย กล่าวชื่นชมและขอบคุณซีพีเอฟ เป็นตัวอย่างของภาคอุตสาหกรรมอาหารที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิต การที่ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดของซีพีเอฟได้รับรองฉลากลดโลกร้อนครั้งนี้ ช่วยขับเคลื่อนการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นการสนับสนุนให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ร่วมดูแลโลก

 

นายสมคิด วรรณลุกขี กล่าวว่า การได้รับฉลากลดโลกร้อนของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ในปี 2050  ซีพีเอฟจึงให้ความสำคัญพัฒนากระบวนการผลิตไข่ไก่เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่ ส่งผลให้ไข่ไก่สดของซีพีเอฟเป็นไข่ไก่สดเจ้าแรกในไทยได้รับฉลากลดโลกร้อน มีส่วนสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดสามารถช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  617,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด ที่ได้รับ “ฉลากลดโลกร้อน” รวม 23 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ Cage Free และไข่ไก่ปลอดสารขนาดบรรจุ  4 ฟอง 10 ฟอง และบรรจุถาด 30 ฟอง เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ที่ผลิตจากแม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษ แข็งแรง มีภูมิต้านทาน เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการลำเลียงไข่ไก่อัตโนมัติ และให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ใช้กระดาษรีไซเคิล 100%  สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก PET จะใช้พลาสติกรีไซเคิลในสัดส่วนร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในชั้นที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับไข่ไก่


นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต โดยฟาร์มคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ 7 แห่งทั่วประเทศได้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตไบโอแก๊สจากมูลไก่เป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม ช่วยลดกลิ่น และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งช่วยฟาร์มลดต้นทุนด้านไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง  ในปีนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ เป็นฟาร์มต้นแบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero ในปี 2050


ปัจจุบัน นอกจากผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด ซีพีเอฟมีผลิตภัณฑ์กว่า 800 รายการทั้งหมู ไก่ กุ้ง และอาหารสัตว์ ได้รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอบก. และมีสินค้าอีก 50 รายการได้รับรองฉลากลดโลกร้อน./

กิจกรรมอื่น ๆ
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค
29 พ.ค. 2566
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค
CPF ยืนหนึ่ง! ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023  ก้าวสู่ ‘ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก’
22 พ.ค. 2566
CPF ยืนหนึ่ง! ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023 ก้าวสู่ ‘ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก’
CPF โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลก ‘RE-IMAGINE THE FUTURE FOOD’ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023
17 พ.ค. 2566
CPF โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลก ‘RE-IMAGINE THE FUTURE FOOD’ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023
ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
09 พ.ค. 2566
ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x