เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
21 พ.ค. 2563
ซีพีเอฟ โรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด แจกสูตรผลิต “เครื่องกดเจลล้างมือระบบเท้าเหยียบ” จากเศษวัสดุเหลือใช้

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน กลายเป็น “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยจนเป็นนิสัย การล้างมือบ่อยๆ  รวมถึงการใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ การมีขวดเจลล้างมือตามสถานที่ต่างๆจึงเป็นเรื่องปกติไปแล้ว


ครั้นจะให้คนมาคอยกดเจลก็ดูจะสิ้นเปลืองทั้งเวลาและบุคลากร การใช้เครื่องกดเจลจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ไม่ต้องสัมผัสมือเลี่ยงสัมผัสเชื้อ แต่ด้วยเครื่องกดเจลอัตโนมัติที่มีราคาสูง ทำให้เกิดนวัตกรรมฝีมือคนไทย ในยุค COVID-19 กับ “เครื่องกดเจลล้างมือระบบเท้าเหยียบ” 


คุณพรทิพย์ ธนะประสพ ทีมงานธุรการ ซีพีเอฟ โรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด รับหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรค COVID-19 ให้กับเพื่อนพนักงานทั้งโรงงาน ซึ่งเกิดประกายความคิดในการทำเครื่องกดเจลล้างมือเพื่อลดการสัมผัส ให้กับรปภ.หน้าโรงงานที่เป็นเหมือนด่านหน้าที่ต้องทำหน้าที่กดเจลให้กับทุกคนที่จะเข้ามาภายในโรงงาน จึงร่วมกับ คุณออด ครองยุทธทดลองทำเครื่องกดเจลล้างมือระบบเท้าเหยียบ จากเศษวัสดุเหลือใช้ แทนที่จะต้องทิ้งเศษท่อ PVC หรือขายเศษเหล็ก ก็นำมาอุปกรณ์ป้องกันนี้ โดยไม่ต้องลงทุนใดๆ 


“ช่วงแรกหาวิธีการจากยูทูปแต่ก็ไม่ตอบโจทย์ จนมาคิดถึงวิธีการง่ายๆคือ ถังขยะแบบเท้าเหยียบ พบว่าเป็นระบบที่ง่าย การทำไม่ยุ่งยาก จนได้เครื่องกดเจลเครื่องแรกที่ใช้งานได้จริง เมื่อพยาบาลประจำโรงงานมาเห็นและทราบว่าเราทำกันเอง จึงกลายเป็นโครงการมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ชนิดเท้าเหยียบ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล และโรงพยาบาลต่างๆใน อ.แหลมงอบ จ.ตราด ปัจจุบันผลิตและมอบเครื่องให้กับโรงพยาบาลและโรงงานของซีพีเอฟแล้ว 20 เครื่อง” คุณพรทิพย์ กล่าว


ส่วนวิธีการทำเครื่องกดเจลล้างมือระบบเท้าเหยียบฯ ก็ไม่ยุ่งยาก (มีภาพประกอบท้ายบทความ)


ขั้นที่ 1  ส่วนที่ใส่ขวดเจล : นำเศษท่อ PVC ขนาด 2 นิ้วครึ่ง ซึ่งสามารถใส่ขวดเจล 450 มิลลิลิตร ได้พอดี ให้มีความยาว 95 ซม. 


ขั้นที่ 2 ส่วนแขนสำหรับกดเจลล้างมือ : ใช้ท่อสายไฟเก่าหรือท่อ PVC ขนาด 6 หุน ความยาว 40 ซม. จำนวน 2 เส้น และใช้ท่อ PVC ขนาด 3 หุน ความยาว 1 เมตร ตัดจำนวน 2 เส้น


ขั้นที่ 3 ส่วนฐานขาตั้ง : ใช้เศษเหล็กมาตัดขนาดความยาว 38 ซม. จำนวน 3 อัน นำมาเชื่อมต่อกันเป็นรูปตัว H


ขั้นที่ 4 ส่วนแท่นเหยียบ : ตัดแผ่นพลาสติกแข็ง อาจใช้พลาสติกจากถังเก่าๆ ความกว้าง 13 ซม. ความยาว 27 ซม. ตัดเป็นหู 2ข้าง ส่วนด้านบนใช้เศษท่อ 6 หุน ตัดสั้นๆ ยึดไว้กับน๊อต


ขั้นที่ 5 ประกอบทุกส่วนเข้าด้วยกัน  : โดยนำส่วนส่วนที่เป็นแขนสำหรับกดทั้ง 2 ข้าง นำมาประประกบกับตัวท่อ โดยใช้ก้ามปูจำนวน 4 ตัวยึดตัวท่อ จากนั้นนำเศษท่อขนาด3หุนจำนวน2เส้นสวมลงเศษท่อ PVC ขนาด 6 หุน โดยใช้ข้องอ 3 หุน 2ตัว ใส่ด้านบนเพื่อเป็นตัวกดหัวขวดเจล เสร้จแล้วนำตัวและแขนมาประกอบกับฐานและตัวเหยียบ โดยใช้สว่านเจาะท่อให้ยึดติดกับฐาน  แล้วจึงนำตัวแขนมาสวมตรงฐานเหยียบ โดยยึดน๊อตเพื่อความแข็งแรง 


เครื่องกดเจลล้างมือระบบเท้าเหยียบทำได้ง่ายๆและประหยัด ขอเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ ลองทำและนำไปใช้ เพื่อช่วยลดการสัมผัสและป้องกัน COVID-2019 ไปด้วยกัน./

Tag: #CPF #covid19 
กิจกรรมอื่น ๆ
25 มี.ค. 2564
ซีพีเอฟ สนับสนุนอาหารแก่ บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ต่อเนื่องปีที่ 5
12 พ.ย. 2563
"เชสเตอร์" บำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ "ปันรัก ปันน้ำใจ" ปีที่ 8 วัดป่าเจริญราช
25 ส.ค. 2563
CP FreshMart ฉลองเปิดสาขาแรก "รวมพลความสด คุณภาพดี" เสิร์ฟชาวเชียงใหม่

Tag:

#cpfreshmart 
20 ส.ค. 2563
CP Fresh จุดประกายผู้ประกอบการร้านอาหารตัวเบา ยุค New Normal

Tag:

#cpf #cpfresh 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x