เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
04 ก.ค. 2565
ซีพีเอฟ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และรางวัลคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2565 แก่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR2-3 จังหวัดตราด ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยมี นายบุญธรรม กังแฮ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ นางสาวบุศรินทร์ เลอเลิศภักดี รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กระทรวงแรงงาน


นายบุญธรรม กังแฮ เปิดเผยว่า รางวัลทั้ง 2 ที่ ได้รับสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารและเพื่อนพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง รางวัลดังกล่าวสะท้อนว่าโรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR2-3 จังหวัดตราด เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่น ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ มุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานใช้ชีวิตอย่างพอเพียง “เดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง” ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานใช้พื้นในสถานประกอบการทำการเกษตร ปลูกผัก ทำปุ๋ย ตลอดจนจัดทำสหกรณ์ร้านค้าเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่พนักงานเป็นผู้ผลิต อาทิ ผัก น้ำพริก และอาหารจากฝีมือพนักงาน มาฝากขายเพื่อระดมทุนและมีเงินปันผลในทุกๆปี 


ขณะเดียวกัน โรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR2-3 จังหวัดตราด ยังมุ่งส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทั้งในพื้นที่สถานประกอบการและต่อยอดสู่ชุมชน โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ยังร่วมผนึกกำลัง กับกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง และชาวชุมชน ร่วมกันเก็บขยะทะเลในโครงการ "Waste to Value" บริเวณชายหาดทรายแดงบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำขยะทะเลที่ได้มาทำเป็นอิฐบล็อคทางเท้าในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของซีพีเอฟ ในการลดขยะพลาสติก ยกระดับการดูแลระบบนิเวศชายฝั่งและร่วมแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน./

Tag: #CPF 
กิจกรรมอื่น ๆ
CPF ร่วมงาน APEC 2022 Thailand : Showcase at ICONSIAM
11 พ.ย. 2565
CPF ร่วมงาน APEC 2022 Thailand : Showcase at ICONSIAM
ซี.พี. เวียดนามประเดิมส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปตู้ปฐมฤกษ์ไปยังประเทศญี่ปุ่น
26 ต.ค. 2565
ซี.พี. เวียดนามประเดิมส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปตู้ปฐมฤกษ์ไปยังประเทศญี่ปุ่น
กรมป่าไม้  - ซีพีเอฟ เปิดห้องเรียนธรรมชาติ"โครงการเขาพระยาเดินธง"ต้อนรับ น้องๆ รร.นานาชาติคอนคอร์เดียน ร่วมฟื้นฟูป่า
07 ก.ค. 2565
กรมป่าไม้ - ซีพีเอฟ เปิดห้องเรียนธรรมชาติ"โครงการเขาพระยาเดินธง"ต้อนรับ น้องๆ รร.นานาชาติคอนคอร์เดียน ร่วมฟื้นฟูป่า

Tag:

#CPF 
ประธานกรรมการเครือซีพี-ซีพีเอฟ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.เกษตรฯ เวียดนาม พร้อม เยี่ยมชมโรงงาน ซี.พี. เวียดนาม ตอกย้ำปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน
01 ก.ค. 2565
ประธานกรรมการเครือซีพี-ซีพีเอฟ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.เกษตรฯ เวียดนาม พร้อม เยี่ยมชมโรงงาน ซี.พี. เวียดนาม ตอกย้ำปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x