เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
CPF โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ตอกย้ำการเป็น Food Tech Company
04 ส.ค. 2565
CPF โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ตอกย้ำการเป็น Food Tech Company

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (CPF R&D Center) ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นบริษัท Food Tech ระดับแนวหน้าของโลก โชว์นวัตกรรม “อาหารแห่งอนาคต” ใส่ใจสุขภาพ และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมโลก ใน งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ 

 

นางปาริฉัตร เหลืองทองคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยอาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็น "ครัวของโลก" CPF ได้ทุ่มเทศึกษาวิจัย อาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อตอบเทรนด์ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ  และคุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการสูง มีความปลอดภัยของสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต  พร้อมนำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ร่วมแสดงในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 ได้แก่ อาหารเสริมบิฟิโอ โปรไบโอติก พลัส  ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติก ช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้ ปรับสมดุลจุลินทรีย์ดีที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันภูมิแพ้ หวัด และไข้หวัด โดยในปีที่ผ่านมา อาหารเสริมบิฟิโอ โปรไบโอติก พลัส ยังได้รับรางวัล "ชีวจิต Awards 2021" สาขา Innovation Reader's vote และ Guru's pick และคว้ารางวัลเหรียญทองแดง จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 อีกด้วย  

 

สำหรับปีนี้ CPF R&D Center ได้ส่ง 2 งานวิจัยเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 ซึ่งจะประกาศผลภายในงาน ในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ ได้แก่ นวัตกรรม “Planature” อาหารเสริมที่สำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก โดยมีการรักษาโภชนาการให้สมดุล มีสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน รวมถึงใยอาหารป้องกันท้องผูก และเกลือแร่ หากบริโภคร่วมกับอาหารเสริมโปรไบโอติกจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมน้ำหนักได้ประสิทธิภาพมาก และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลโรค  

 

ขณะที่ นวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางอาหาร โครงการ Food Safety Sustainability เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่เข้าชิงรางวัลในปีนี้ โดยโครงการนี้ใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล เพื่อสร้าง Ecosystem ด้านความปลอดภัยทางอาหารแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การคิดค้นชุดตรวจจำแนกเชื้อที่มีการปนเปื้อนในภาคการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโรงงาน เก็บเป็น DNA Barcode เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ ไปยังต้นตอของแหล่งเชื้อ ยกระดับความปลอดภัยอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค รวมถึงการตรวจสอบการปนเปื้อนอาหารของสินค้าก่อนส่งออกไปยังผู้บริโภค และเป็น ข้อมูลสำหรับใช้ในการตรวจสอบและแก้ปัญหา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

 

สำหรับผู้สนใจสามารถชมนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตได้ ณ บูธ CPF หมายเลข DL2  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ./ 

Tag: #CPF 
กิจกรรมอื่น ๆ
CPF คว้ารางวัล "องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเเอเชีย" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
29 ก.ย. 2565
CPF คว้ารางวัล "องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเเอเชีย" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Tag:

#CPF 
CPF จัดเต็ม โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต-กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่สู่ความยั่งยืน ในงาน SX 2022
28 ก.ย. 2565
CPF จัดเต็ม โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต-กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่สู่ความยั่งยืน ในงาน SX 2022
อบก.รับรอง"Carbon Neutral Organization"รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย
27 ก.ย. 2565
อบก.รับรอง"Carbon Neutral Organization"รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย
ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำมุ่งพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคตามแนวทางดัชนีความยั่งยืนโลก DJSI
25 ก.ย. 2565
ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำมุ่งพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคตามแนวทางดัชนีความยั่งยืนโลก DJSI
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x