เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
08 ก.พ. 2564
CPF ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ Silver Class ที่แสดงไว้ใน The Sustainability Yearbook 2021


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ Silver Class และได้ประกาศเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2021 จัดโดย S&P Global ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกในฐานะ “ครัวของโลก”​  

 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า การได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ Silver Class ซึ่งแสดงไว้ใน The Sustainability Yearbook 2021 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร สะท้อนถึงความเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีผลการดำเนินงานและการพัฒนาด้านความยั่งยืนที่ดีเยี่ยม  ซึ่งซีพีเอฟได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561  

 

“การได้รับรางวัลความยั่งยืนครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ที่แสดงถึงผลงานดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นของบริษัทฯ โดย The Sustainability Yearbook  เป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนขององค์กรระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือสูง จึงมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อซีพีเอฟให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั่วโลก”​ นายวุฒิชัยกล่าว  

 

S&P Global เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่างๆทั่วโลกใน 61 อุตสาหกรรม โดยในแต่ละปี S&P Global จะมีการจัดอันดับใน The Sustainability Yearbook ประจำปี ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลระดับ Silver Class ซึ่งใช้คะแนนจากการตอบแบบประเมิน DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ที่มีคะแนนอยู่ในช่วง 1% - 5% ของบริษัทที่มีผลการดำเนินการด้านความยั่งยืนสูงสุดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

 

ความสำเร็จครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทาง “ESG” ในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ตามกลยุทธ์ความยั่งยืน 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่” ซึ่ง​เป็นไปตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์​​​ (ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนและร่วมสร้างสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลการดำเนินด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อการมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดที่ ท้าทาย และยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

กิจกรรมอื่น ๆ
12 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ ส่งความห่วงใยทีมแพทย์และผู้ป่วย มอบอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิดรอบใหม่
12 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ ย้ำ “สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลวิด-19” ส่งต่อความห่วงใยหนุนจุดบริการปชช.ในเส้นทางหลัก
09 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ เดินหน้าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนสมบูรณ์ เพิ่มพูนอาหารมั่นคง
08 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ ขยายเวลาโครงการ Faster Payment เพิ่มสุขภาพทางการเงินคู่ค้า SMEs โตต่อเนื่อง
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x