เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
17 ก.พ. 2564
ซีพีเอฟ ปลื้ม ฟาร์มวังสมบูรณ์ ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง เป็นรายแรกของไทย

กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าด้านปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ ให้การรับรองฟาร์มวังสมบูรณ์ ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) นับเป็นฟาร์มแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่สากล และสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภคไทย


ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศใช้ฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช่ใช้กรง (Cage Free) อย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี 2564 นี้ พร้อมให้บริการตรวจรับรองแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจ ล่าสุด ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก ส่วนรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เขต 1 และ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ ตรวจรับรองฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช่ใช้กรง (Cage Free) ฟาร์มวังสมบูรณ์ อำเภอมวกเหล็ก นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และฟาร์มแรกของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี


นายสัตวแพทย์ณัฐ สวาสดิ์รัตน์ สัตวแพทย์ชำนาญการ ผู้แทนจังหวัดสระบุรีและเป็นหัวหน้าทีมตรวจประเมินฟาร์มวังสมบูรณ์ กล่าวว่า จากผลการตรวจประเมิน ฟาร์มวังสมบูรณ์สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช่ใช้กรง ของกรมปศุสัตว์ จึงนับเป็นฟาร์มไก่ไข่เคจฟรีแห่งแรกของประเทศไทยและจังหวัดสระบุรีที่ได้รับรองมาตรฐานนี้ ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภค ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับมาตรฐานในการผลิตไข่ไก่จากฟาร์มที่มีสวัสดิภาพสัตว์สูงให้กับเกษตรกรไทยต่อไป


ด้านนายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ฟาร์มวังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มต้นแบบที่ซีพีเอฟพัฒนาเพื่อผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรง (เคจฟรี) ตั้งแต่ปี 2561 โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานของสภาพยุโรปมาใช้ แม่ไก่ไข่ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อแม่ไก่ 9 ตัว อยู่ในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอัตโนมัติควบคุมการผลิต อุณหภูมิและการระบายอากาศอย่างเหมาะสมตลอดเวลา  


โรงเรือนของฟาร์มวังสมบูรณ์มีการจัดสภาพแวดล้อมสอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร/ตัว มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง แม่ไก่มีอิสระในการปฏิสัมพันธ์กันเอง ควบคู่กับการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ติดตั้งระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming ส่งผลให้แม่ไก่ไข่อยู่อย่างสุขสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง และอารมณ์ดี ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง เป็นที่ยอมรับของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอย่าง ร้านชาบูชาบู โมโม พาราไดซ์ ร้านเจ๊ไฝ สตรีทฟู้ดชื่อดัง เป็นต้น


“การที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช่ใช้กรง (Cage Free) จากกรมปศุสัตว์ เป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของภาคการผลิตไข่ไก่ของไทยสู่ระดับสากล สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ซีพีเอฟในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย และสวัสดิภาพสัตว์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของไทย และสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน” นายสมคิดกล่าว 


ปัจจุบัน ฟาร์มวังสมบูรณ์ มี 12 โรงเรือน มีกำลังผลิตไข่ไก่ได้  10  ล้านฟองต่อปี และพร้อมขยายเป็น 15 ล้านฟองในปีนี้ เพื่อร่วมส่งมอบอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกฟอง ให้เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสวัสดิภาพสูง ตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน./

กิจกรรมอื่น ๆ
12 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ ส่งความห่วงใยทีมแพทย์และผู้ป่วย มอบอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิดรอบใหม่
12 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ ย้ำ “สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลวิด-19” ส่งต่อความห่วงใยหนุนจุดบริการปชช.ในเส้นทางหลัก
09 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ เดินหน้าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนสมบูรณ์ เพิ่มพูนอาหารมั่นคง
08 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ ขยายเวลาโครงการ Faster Payment เพิ่มสุขภาพทางการเงินคู่ค้า SMEs โตต่อเนื่อง
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x