เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
CPF ได้รับรอง LR Farm F1rst ตอกย้ำการผลิตไก่เนื้อคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร
14 ก.ย. 2565
CPF ได้รับรอง LR Farm F1rst ตอกย้ำการผลิตไก่เนื้อคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้บริโภคเนื้อสัตว์คุณภาพ ปลอดภัย จากกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่มีหลักสวัสดิภาพสัตว์ ล่าสุด ได้กระบวนการผลิตเนื้อไก่ CPF ได้รับรองมาตรฐาน  LR Farm F1rst จากสหราชอาณาจักร นับเป็นบริษัทแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐานการผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านสวัสดิภาพสัตว์ คุณภาพชีวิตแรงงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล


นายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐานอาหารสากล ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว์ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตอาหารโปรตีนที่คำนึกงถึงมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในระดับสากล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของ CPF ได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญ อย่างสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น นำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ต่อเนื่องมากว่า 30 ปี  และ บริษัทฯ ยังได้ยกระดับมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ห่วงโซ่การผลิตเนื้อไก่ของ CPF ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LR Farm F1rst จากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองห่วงโซ่การผลิตเนื้อไก่ที่คำนึงถึงแนวปฏิบัติสากล ทั้งหลักสวัสดิภาพสัตว์ คุณภาพชีวิตของแรงงาน  รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟ นับเป็นบริษัทแรกจากประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนี้  ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวอังกฤษว่า เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากกระบวนการผลิตที่มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  


“LR Farm F1rst  เป็นการยกระดับมาตรฐานของกระบวนการผลิตเนื้อไก่ของไทยสู่ระดับสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามีแนวปฏิบัติที่ดีต่อสัตว์ ควบคู่กับการมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคนงาน และการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก” นายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์กล่าว


ก่อนหน้านี้ กระบวนการผลิตเนื้อไก่ของซีพีเอฟยังผ่านการรับรองมาตรฐาน QS จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัยอาหารที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคชาวเยอรมันและยุโรป กระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อของซีพีเอฟผ่านการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าเนื้อสัตว์ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ อาทิ Global GAP เป็น มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล Raised without Antibiotics (RWA) เป็นมาตรฐานรับรองไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง เป็นต้น 


CPF ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผนวกกับการบริหารจัดการฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์  รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพในฟาร์มเพื่อส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของไก่อย่างเต็มที่  เช่น การแขวนของให้ไก่จิกเล่น ของเล่นหรือลูกบอลให้ไก่เล่น โดยตั้งเป้าให้ร้อยละ 100 ของการเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับการเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในปี 2573


ขณะเดียวกัน CPF ยังมีการวัดผลการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ (Welfare Outcome Measure : WOMs) กับสัตว์ทุกประเภทในกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั่วโลกว่าผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟปลอดภัย สะอาด มาจากฟาร์มที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย รับผิดชอบต่อสัตว์ สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต./

Tag: #CPF 
กิจกรรมอื่น ๆ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท-เครือซีพี-ซีพีเอฟ จับมือ JCC
24 พ.ย. 2565
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท-เครือซีพี-ซีพีเอฟ จับมือ JCC

Tag:

#CPF #egg #student #rural 
CPF คว้ารางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ปี 2565
23 พ.ย. 2565
CPF คว้ารางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ปี 2565

Tag:

#CPF #disability 
CPF ชูกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยั่งยืน สู่เป้าหมาย Net-Zero ในงานประชุมเอเปค 2022
21 พ.ย. 2565
CPF ชูกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยั่งยืน สู่เป้าหมาย Net-Zero ในงานประชุมเอเปค 2022
ซีพีเอฟ คว้ารางวัล ThaiStar Packaging Awards 2022 ชูบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่ระดับโลก
21 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ คว้ารางวัล ThaiStar Packaging Awards 2022 ชูบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่ระดับโลก

Tag:

#CPF 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x