เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ คว้ารางวัล ThaiStar Packaging Awards 2022 ชูบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่ระดับโลก
21 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ คว้ารางวัล ThaiStar Packaging Awards 2022 ชูบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่ระดับโลก


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  รับรางวัลอันดับ 3 ThaiStar Packaging Awards 2022 ประเภทผู้ประกอบการ ด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งสินค้า (Transportation Packaging) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่แข็ง Flamin Chicken Tenders ที่ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ตอกย้ำความมุ่งมั่นเป็นองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้ทรัพยากร ควบคู่กับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยอาหาร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่ากับผู้บริโภคทั่วโลก 

 

นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ​ สำนักวิจัย​และพัฒ​นาบรรจุภัณฑ์​ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล (Design for Recycling) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  เพื่อใช้ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหน่วยงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของซีพีเอฟได้ร่วมกับคู่ค้าพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่ใช้วัสดุชนิดใหม่ๆ ลดความหนา ปรับขนาด หรือ เปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยและคงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการไว้อย่างสมบูรณ์ด้วย โดยซีพีเอฟตั้งเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในบรรจุภัณฑ์อาหารรวม 1,000 ตัน ภายในปี 2568 


“กล่องลูกฟูกเพื่อการขนส่งพร้อมโชว์สินค้าเพื่อจัดจำหน่าย (Shelf Ready Packaging) ที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นการนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อออกแบบให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ แต่มีโครงสร้างกล่องแข็งแรงเพียงพอสำหรับการขนส่ง สะดวกต่อการใช้งาน และมีความสวยงาม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้ง เรื่องความยั่งยืน และประโยชน์การใช้งาน” นายกิตติกล่าว  

 

ทั้งนี้สินค้า Flamin Chicken Tenders ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล มีการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป สามารถตอบโจทย์การจัดวางสินค้าในร้านค้าปลีกในต่างประเทศ ซึ่งกล่องบรรจุสินค้าจะต้องทำหน้าที่เป็นชั้นวางสินค้า และมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับวางเรียงซ้อนกัน กล่องลูกฟูกแบบเดิมมักจะยุบตัว เปิดใช้ได้ยาก บริษัทจึงได้ร่วมกับคู่ค้าวิจัยและพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่มีความแข็งแรงสามารถเรียงซ้อนกันได้ และลดใช้กระดาษลงมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับกล่องชนิดเดิม เท่ากับการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 165.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 2,743 ตันเป็นเวลา 10 ปี เทียบเท่าการประหยัดไฟ 277,225 kWh 

 

รางวัล ThaiStar Packaging Awards 2022 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center : Thai - IDC ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้หัวข้อ “วิถีใหม่ที่ยั่งยืน” หรือ Sustainability for Next Normal  เพื่อส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการระบาดของโควิด-19  ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีในระดับเอเชีย และระดับโลกต่อไป 


Tag: #CPF 
กิจกรรมอื่น ๆ
"CEO ซีพีเอฟ" ประกาศความสำเร็จยกเลิกใช้ถ่านหิน 100% กิจการในไทย พร้อมเปิดโรดแม็ป Net – Zero ขับเคลื่อนความยั่งยืน
18 ม.ค. 2566
"CEO ซีพีเอฟ" ประกาศความสำเร็จยกเลิกใช้ถ่านหิน 100% กิจการในไทย พร้อมเปิดโรดแม็ป Net – Zero ขับเคลื่อนความยั่งยืน

Tag:

#CPF 
ซีพีเอฟ-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท-JCC หนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”  ร.ร.เวียงห้าววิทยา จ. เชียงราย
11 ม.ค. 2566
ซีพีเอฟ-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท-JCC หนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ร.ร.เวียงห้าววิทยา จ. เชียงราย

Tag:

#CPF 
CPF โชว์ผลสำเร็จนำ "Blockchain"ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น ส่งมอบอาหารปลอดภัย
05 ม.ค. 2566
CPF โชว์ผลสำเร็จนำ "Blockchain"ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น ส่งมอบอาหารปลอดภัย
CPF ขับเคลื่อนการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ สู่ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน
03 ม.ค. 2566
CPF ขับเคลื่อนการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ สู่ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x