เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซี.พี. กัมพูชา เปิดโรงงานแปรรูปสุกรที่ทันสมัยในกัมปอต ร่วมยกระดับอาหารปลอดภัยมาตรฐานโลกแก่ชาวกัมพูชา
16 พ.ค. 2565
ซี.พี. กัมพูชา เปิดโรงงานแปรรูปสุกรที่ทันสมัยในกัมปอต ร่วมยกระดับอาหารปลอดภัยมาตรฐานโลกแก่ชาวกัมพูชา

บริษัท ซี.พี. กัมพูชา จำกัด เปิดโรงงานแปรรูปสุกรแห่งใหม่ ในจังหวัดกัมปอต เป็นโรงงานแปรรูปอาหารที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยทางตอนใต้ของกัมพูชา เพื่อช่วยยกระดับการผลิตอาหารปลอดภัยของกัมพูชาให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับโลก พร้อมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนชาวกัมพูชาอีกด้วย

 

สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Samdech Krolahom Sar Kheng,Cambodian Deputy Prime Minister) เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานแปรรูปสุกรแห่งใหม่ ในจังหวัดกัมปอต พร้อมทั้ง นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และนายเมา โทนิน (Mr.Mao Thunin) ผู้ว่าราชการจังหวัดกัมปอตร่วมด้วย โดยมีคณะผู้บริหารของ ซี.พี.กัมพูชา นำโดย นายปรีดา จุลวงษ์ รองประธานกรรมการ และนายวิทยา เกรียงไกรวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซี.พี.กัมพูชา ร่วมต้อนรับและนำชมโรงงานแปรรูปสุกรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ได้มาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล

 

นอกจากนี้ สมเด็จกลาโหม ซอร์เค็ง ยังเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ(MoU) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างงาน ระหว่าง ซี.พี.กัมพูชา กับ มหาวิทยาลัย Chea Sim of Kamchaymear สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของกัมพูชาเพื่อร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอาหาร และส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดจนร่วมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชาชนชาวกัมพูชาอีกด้วย

 

สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง กล่าวว่า โรงงานแปรรูปสุกรที่ทันสมัยในจังหวัดกัมปอต ตอบรับนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชาวกัมพูชาสามารถเข้าถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัยอย่างเพียงพอ

 

ด้านนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ ซี.พี.กัมพูชา ได้มีส่วนส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัยของกัมพูชาให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลไทยยินดีช่วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาการผลิตอาหาร ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานระหว่างไทยและกัมพูชาอีกด้วย

 

ซี.พี. กัมพูชา ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแบบครบวงจรตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร (Feed-Farm-Food) ในกัมพูชามากว่า 26 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” มุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และยึดมั่นในหลักปรัชญา “3 ประโยชน์” ในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ประโยชน์ของประชาชน และบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย ปัจจุบัน ซี.พี. กัมพูชา มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน ผลิตและส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยให้แก่ชาวกัมพูชาใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ./

กิจกรรมอื่น ๆ
CP-CPF รวมพลังฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
22 มิ.ย. 2565
CP-CPF รวมพลังฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

Tag:

#CPF 
ซีพีเอฟตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอาหาร รุกใช้พลาสติกรีไซเคิลกับผลิตภัณฑ์ไข่สด
16 มิ.ย. 2565
ซีพีเอฟตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอาหาร รุกใช้พลาสติกรีไซเคิลกับผลิตภัณฑ์ไข่สด
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างห่วงโซ่ผลิตอาหารที่เคารพสิทธิมนุษยชน    ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปราศจากการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก
12 มิ.ย. 2565
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างห่วงโซ่ผลิตอาหารที่เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปราศจากการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก
CPF มอบรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ส่งเสริมพนักงานตอบแทนสังคม ดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม
10 มิ.ย. 2565
CPF มอบรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ส่งเสริมพนักงานตอบแทนสังคม ดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม

Tag:

#CPF 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x