dcsimg
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ รับโล่องค์กรทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคม

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ครบรอบ 29 ปี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่นในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ซึ่ง ซีพีเอฟ เป็น 1 ในสถานประกอบการสนับสนุนเครือข่ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจ้าง โดยมี นายทนง ไทยวัฒนาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบ ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์

กิจกรรมอื่น ๆ
14 ก.ย. 2562
ซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
09 ก.ย. 2562
ซีพีเอฟ เดินหน้าแผนป้องกันโรค ASF ในสุกรเข้มแข็งด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้
03 ก.ย. 2562
ซีพีเอฟ อินเดีย โชว์นวัตกรรมกุ้งแช่แข็งพรีเมียม CP Fresh ในงาน Aqua Aquaria 2019
02 ก.ย. 2562
CPF คว้า 20 รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปี 2562