เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
12 ม.ค. 2564
ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19 จับมือทรู-โอสถสภา ช่วยเหลือชาวเมียนมาสมุทรสาคร

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการพาณิชย์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นายซี เทียน โปว ประธานผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  บมจ.โอสถสภา ร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์อาหาร ซิมอินเตอร์เน็ต และเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ซึ่งประกอบด้วย ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช ซิมทรู และเครื่องดื่ม ให้แก่ มร. อู เมียว เมียนตัน (HE U MYO MYINT THAN) เอกอัครราชทูตเมียนมา ประจำประเทศไทย เพื่อร่วมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่แรงงานชาวเมียนมาที่พำนักอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานทูตเมียนมา ถ.สาทร 


มร. อู เมียว เมียนตัน เอกอัครราชทูตเมียนมา ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ขอขอบคุณน้ำใจของประเทศไทย ของคนไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การเอาใจใส่เยียวยา ตลอดจนดูแลรักษาแรงงานเมียนมาผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ครั้งนี้ซีพีเอฟยังเผื่อแผ่ความใส่ใจไปถึงแรงงานที่ไม่ได้ติดเขื้อ แต่ต้องกักตัวเองในสถานที่พักทั้ง 1,200 ครอบครัวในจังหวัดสมุทรสาครด้วย เป็นความซาบซึ้งใจต่อชาวเมียนมาอย่างที่สุด โดยสถานทูตจะเร่งนำสิ่งของบริจาคทั้งหมดนี้กระจายให้ถึงมือแรงงานเมียนมาทุกครอบครัวต่อไป 


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกคนจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ให้ความช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาตั้งแต่การระบาดครั้งแรกภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”  และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างมากกลุ่มหนึ่งของครั้งนี้ก็คือแรงงานเมียนมา แรงงานเหล่านี้จากบ้านเกิดเมืองนอนเข้ามาทำงานร่วมพัฒนาประเทศไทยของเรามาเป็นระยะเวลานาน การเจ็บป่วยหรือต้องกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในต่างบ้านต่างเมืองเช่นนี้ จึงเป็นความยากลำบากไม่น้อย ดังนั้น ซีพีเอฟจึงนำไข่ไก่ซีพี 36,000 ฟอง ข้าวสารตราฉัตร 1,200 ถุง น้ำมันพืช 1,200 ขวด ซุปฟักทอง-ข้าวโพด 3,600 ถ้วย และน้ำดื่มซีพีอีก 14,400 ขวดมามอบผ่านสถานทูตเมียนมา เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือนี้ไปยังแรงงานเมียนมาทั้ง 1,200 ครอบครัวที่อยู่ระหว่างกักตัวเองในที่พัก ซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ และเชื่อว่าอีกไม่นานทั้งคนไทยและแรงงานเมียนมาจะก้าวผ่านโควิด-19 นี้ไปพร้อมกัน


ด้าน นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการพาณิชย์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ระบุว่า กลุ่มทรูยังคงพร้อมเดินหน้าเคียงคู่คนไทยให้ชนะโควิด-19ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไปด้วยกัน เหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ ได้จัดเตรียมซิมเฉพาะสำหรับชาวเมียนมาจำนวน 2,000 ซิม และหน้ากากผ้าจำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อให้แรงงานชาวเมียนมาทั้ง 1,200 ครอบครัวที่กักตัวในสถานที่พัก สามารถใช้ติดตามข่าวสาร ท่องโลกออนไลน์ และผ่อนคลายกับการดูหนังฟังเพลงได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน Application TrueID ตลอดจนสามารถใช้ Application True Money Wallet ที่รองรับการใช้งานภาษาเมียนมาได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้การกักตัวของแรงงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดโอกาสการระบาดของเชื้อตามมาตรการของรัฐได้เป็นอย่างดี 


ส่วน นายซี เทียน โปว (Mr.SZE TIAN POH) ประธานผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  บมจ.โอสถสภา กล่าวว่า โอสถสภาได้เข้าร่วมโครงการนี้กับซีพีเอฟมาตั้งแต่ครั้งที่แล้ว และการได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในประเทศไทย นับเป็นอีกความภูมิใจของบริษัท โดยในครั้งนี้ได้นำ ผลิตภัณฑ์ M150 จำนวน 5,000 ขวด ลิโพ 5,000 ขวด และ ซีวิต 3,600 ขวด มามอบให้ และเชื่อมั่นเช่นกันว่า ประเทศไทยจะก้าวผ่านโควิด-19 ได้ในเร็ววัน


ก่อนหน้านี้ CPF และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ส่งมอบความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานต่างๆ เพื่อทีมแพทย์ กลุ่มแรงงานต่างชาติและกลุ่มเปราะบางแล้วหลายครั้ง อาทิ มอบอาหารพร้อมทานให้ทีมแพทย์ใน รพ.สมุทรสาคร และ นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานและไข่ไก่สด ส่งมอบผ่านมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ตลอดจน มอบหน้ากากอนามัยซีพี ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. และสถานทูตเมียนมา เป็นต้น

กิจกรรมอื่น ๆ
25 ม.ค. 2564
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ชูเศรษฐกิจหมุนเวียน ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
25 ม.ค. 2564
CPF extends 30-day credit program in wake of new COVID-19 infections
20 ม.ค. 2564
ซีพีเอฟ ตอกย้ำอาหารปลอดภัยด้วยกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปครบวงจร ไร้กังวลโควิด-19
20 ม.ค. 2564
ซีพีเอฟ การ์ดไม่ตก ดูแลพนักงาน-สถานประกอบการ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x