เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
สวทช. จับมือ ซีพีเอฟ สร้างนวัตกร-หนุนนวัตกรรมอาหาร โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2021
23 พ.ย. 2564
สวทช. จับมือ ซีพีเอฟ สร้างนวัตกร-หนุนนวัตกรรมอาหาร โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2021

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่เวทีการค้าในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผ่านการจัดงาน “Food Innopolis Innovation Contest 2021” ในครั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้นำองค์ความรู้และให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมอาหาร การสร้างแบรนด์การตลาด การเชื่อมโยงสู่การค้าในเชิงพาณิชย์สู่คนรุ่นใหม่ และพร้อมต่อยอดทีมที่ได้รับรางวัลเป็นสตาร์ทอัพ (Startup) หรือร่วมกันพัฒนาสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพวางจำหน่ายในท้องตลาด 

 

ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของซีพีเอฟ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เพื่อเปิดให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตร่วมกัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของซีพีเอฟสู่การเป็น 'ครัวของโลก' 

 

"อนาคตอาหารจะเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจมากขึ้น เพราะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เราทานอาหารเป็นยา ดีกว่าทานยาเป็นอาหาร โครงการนี้ถือเป็นเส้นทางสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทันสมัยรองรับเทรนด์ตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุที่เติบโตมากขึ้น ดังนั้น อาหารจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้ทุกคนเรียนรู้และได้รับคุณประโยชน์ตรงตามโภชนาการของแต่ละบุคคล" ดร.สมหมาย กล่าว 

 

การจัดงานครั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้นำผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัย อาทิ CP Selection, Meat Zero, U FARM และเครื่องดื่ม Innoweness มาจัดแสดงในรูปแบบของ Virtual เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจได้เปิดประสบการณ์และศึกษาข้อมูลนวัตกรรมอาหารของซีพีเอฟ ที่ตอบโจทย์เทรนด์เพื่อสุขภาพที่ดีสู่ผู้บริโภค 

 

สำหรับโครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2021 เป็นเวทีการแข่งขันประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับความรู้ทางด้านธุรกิจ นำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและอนาคต ทุกปี Food Innopolis จะศึกษาเทรนด์อาหารของโลก เพื่อกำหนดหัวข้อในการแข่งขัน สำหรับปีนี้มี 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. Food Heritage Innovation หรือนวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร โดยนำกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร 2. Future Lifestyle Food Innovation หรือนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

 

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นผลิตอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยเดินหน้าพัฒนาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงขับเคลื่อนกระบวนการผลิต เน้นโภชนาการและสุขภาพที่ดี และร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูปและผลิตอาหารสำเร็จรูป ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอในภาวะวิกฤตสำหรับคนไทยและผู้บริโภคทั่วโลก.

กิจกรรมอื่น ๆ
ซี.พี. เวียดนาม ครองใจชาวเวียดนาม คว้าอันดับ 1 บริษัทด้านอาหารที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ใน "กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง"
29 พ.ย. 2564
ซี.พี. เวียดนาม ครองใจชาวเวียดนาม คว้าอันดับ 1 บริษัทด้านอาหารที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ใน "กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง"
CPF  ภูมิใจ รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด  จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2021
26 พ.ย. 2564
CPF ภูมิใจ รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2021
ชาวซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
26 พ.ย. 2564
ชาวซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
CPF คว้ารางวัลระดับสากล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย”  HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2021
23 พ.ย. 2564
CPF คว้ารางวัลระดับสากล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2021
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x