เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ยอดขายซีพีเอฟไตรมาส 1 /65 เติบโต 16%  ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุน   ภาวะสุกรเวียดนามกลับสู่ภาวะปกติและมีแนวโน้มดีขึ้น
12 พ.ค. 2565
ยอดขายซีพีเอฟไตรมาส 1 /65 เติบโต 16% ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุน ภาวะสุกรเวียดนามกลับสู่ภาวะปกติและมีแนวโน้มดีขึ้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2565 มีรายได้จากการขายจำนวน 138,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการขายของกิจการประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13  และรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 18     

        

บริษัท ฯ รายงานกำไรสุทธิ จำนวน 2,842 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรลดลง มาจากราคาสุกรในประเทศเวียดนามและประเทศจีนอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีระดับราคาสูงจากภาวะขาดแคลนสุกรจากโรคระบาด  ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน          

  

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ  กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่มีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่มีผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคทั่วโลก และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้น กรณีความขัดแย้งของประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน  ทำให้เกิดความท้าทายและความผันผวนทางเศรษฐกิจ อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน  และการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ                      

            

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการผลิต และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ต้นทุนของธุรกิจอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้            

         

ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ คาดว่า ผลการดำเนินงานจากนี้ไปจะมีแนวโน้มที่ดี  จากการบริโภคที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ประเทศไทยและหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายการจำกัดการเดินทาง และแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้น จากภาวะการขาดแคลนเนื้อสัตว์ในบางประเทศ รวมถึงปริมาณการส่งออกไก่ของไทยที่เพิ่มขึ้น   จึงมองว่าผลการดำเนินงานปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา./

กิจกรรมอื่น ๆ
CPF ชูอาหารแห่งทศวรรษหน้า 'FOOD FOR THE NEXT DECADE' หนุนแนวคิดบริโภคยั่งยืน      ภายในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022
20 พ.ค. 2565
CPF ชูอาหารแห่งทศวรรษหน้า 'FOOD FOR THE NEXT DECADE' หนุนแนวคิดบริโภคยั่งยืน ภายในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022
CPF ผนึกพลัง GUNKUL และ CPP พัฒนาอาหาร-เครื่องดื่มจากสารสกัดกัญชง รับเทรนด์สุขภาพ
18 พ.ค. 2565
CPF ผนึกพลัง GUNKUL และ CPP พัฒนาอาหาร-เครื่องดื่มจากสารสกัดกัญชง รับเทรนด์สุขภาพ
รง.แปรรูปเนื้อไก่โคราชของ CPF   ได้รับรองจากอบก. ช่วยลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการไบโอแก๊ส   โซลาร์ รูฟท็อป และรักษ์ลำน้ำมูล
18 พ.ค. 2565
รง.แปรรูปเนื้อไก่โคราชของ CPF ได้รับรองจากอบก. ช่วยลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการไบโอแก๊ส โซลาร์ รูฟท็อป และรักษ์ลำน้ำมูล
ซีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อไก่-ไข่ไก่ เน้นย้ำความปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดเชื้อ เพื่อผู้บริโภค
17 พ.ค. 2565
ซีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อไก่-ไข่ไก่ เน้นย้ำความปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดเชื้อ เพื่อผู้บริโภค
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x