เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ ร่วมเวทีเสวนาการประชุมผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก ชูโมเดลการเลี้ยงไก่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ขับเคลื่อนการผลิตอาหารยั่งยืน
06 มี.ค. 2566
ซีพีเอฟ ร่วมเวทีเสวนาการประชุมผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก ชูโมเดลการเลี้ยงไก่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ขับเคลื่อนการผลิตอาหารยั่งยืน

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเสวนาการประชุมผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก International Poultry Council 2023 พร้อมแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศของซีพีเอฟ รวมถึงความสำเร็จด้านความยั่งยืน จากการเลี้ยงไก่โดยยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเข้ามาสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดูแลไก่ในทุกขั้นตอน ช่วยสร้างอาหารปลอดภัย ปลอดสาร สู่ผู้บริโภคทั่วโลก 

 

น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองผู้อำนวยการ ด้านมาตรฐานฟาร์ม และข้อกำหนดลูกค้า ซีพีเอฟ ได้แบ่งปันความรู้ในหัวข้อ Sustainable broiler farming in Thailand แชร์ความสำเร็จด้านการเลี้ยงไก่ด้วยหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีให้กับผู้นำในอุตสาหกรรมไก่เนื้อ จาก 27 ประเทศทั่วโลก โดยได้ชูความสำคัญของหลักอิสรภาพสัตว์ 5 ประการ ตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ การดูแลสัตว์ให้อยู่สุขสบาย มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง  ไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนเร่งการเติบโต ลดความเสี่ยงปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่ 

 

“การเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพสัตว์ คน และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียว เพราะสัตว์ที่มีสุขภาพดี จะแข็งแรง เติบโตเร็วตามธรรมชาติ มีอัตราการแลกเนื้อที่ดี รวมถึงอัตรารอดสูง จึงเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการเลี้ยงสัตว์ เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง” น.สพ.พยุงศักดิ์ กล่าว 

 

ซีพีเอฟ ได้นำเทคโนโลยี Smart Farming โดยใช้ IoT และระบบอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีการเก็บข้อมูล บน I Cloud ร่วมกับอุปกรณ์อัตโนมัติ และโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างคน และสัตว์ ซึ่งระบบ IoT ช่วยควบคุมการจัดการเลี้ยงไก่ภายในโรงเรือนอย่างแม่นยำ อีกทั้ง เพื่อให้ไก่มีสุขภาพด้านจิตใจที่ดี โดยมีการนำอุปกรณ์ของเล่นให้ไก่ เช่น ลูกบอล หรือมีคอนให้ไก่ได้เกาะ เพื่อผ่อนคลาย มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจตลอดเวลา 

 

นอกจากนี้ บริษัทได้คิดค้นนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วยโปรไบโอติกส์ที่ดีต่อสุขภาพสัตว์ ช่วยปรับสมดุลในลำไส้ไก่ เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้สัตว์แข็งแรงตามธรรมชาติ มีสุขภาพพื้นฐานดี จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะเร่งการเจริญเติบโต 

 

 

ทั้งนี้ ซีพีเอฟยังได้ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero ในปี 2593 โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ไก่สดของซีพีเอฟ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ไก่สดในประเทศไทยถึง 50% 

 

“แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ของซีพีเอฟ เป็นการตอบโจทย์ของสังคม นอกจากนี้ เรายังได้พยายามยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารให้สูงขึ้นต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพสัตว์ ไปจนถึงด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืน” นสพ.พยุงศักดิ์ กล่าว 

 

งาน International Poultry Council 2023 เป็นการรวมตัวของผู้นำในอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก เพื่อแบ่งปันความรู้ให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเดินหน้าอย่างยั่งยืน สำหรับการประชุมที่ประเทศไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท มีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.ธนวรรษ เทียนสิน Director Animal Production and Health Division, Food and Agriculture Organization (FAO) ผู้แทนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ผู้แทนหน่วยงานองค์กรการค้าโลก (WTO) ผู้แทนธนาคาร Rabobank และผู้แทนองค์กรธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกจากทั่วโลก 

กิจกรรมอื่น ๆ
ญี่ปุ่นไฟเขียว! นำเข้า”ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จาก CPF  ตอกย้ำคุณภาพ-มาตรฐานสินค้าระดับโลก
20 มี.ค. 2566
ญี่ปุ่นไฟเขียว! นำเข้า”ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จาก CPF ตอกย้ำคุณภาพ-มาตรฐานสินค้าระดับโลก
เอกอัครราชทูตฯ เบลเยียม ชื่นชมธุรกิจสัตว์น้ำซีพีเอฟ
17 มี.ค. 2566
เอกอัครราชทูตฯ เบลเยียม ชื่นชมธุรกิจสัตว์น้ำซีพีเอฟ
CPF ชูหลัก "โภชนาการแม่นยำ"พัฒนาอาหารสัตว์รักษ์โลก หนุนสุขภาพที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
09 มี.ค. 2566
CPF ชูหลัก "โภชนาการแม่นยำ"พัฒนาอาหารสัตว์รักษ์โลก หนุนสุขภาพที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

Tag:

#CPF 
ธุรกิจสัตว์น้ำของซีพีเอฟ ที่ได้รับรอง ISO 56002 ยกมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมระดับโลก
28 ก.พ. 2566
ธุรกิจสัตว์น้ำของซีพีเอฟ ที่ได้รับรอง ISO 56002 ยกมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมระดับโลก
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x