เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
01 พ.ย. 2562
Casing ไส้บรรจุไส้กรอก แบบไหน...กินได้

ไส้กรอก เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพ รสชาติ ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เนื่องจากกระบวนการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ซึ่งสามารถลดการปนเปื้อนและการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่จะทำให้ไส้กรอกเกิดการเสื่อมเสียได้


อย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามจากผู้บริโภคเกี่ยวกับไส้บรรจุ (Casing) หรือปลอกไส้กรอก CP ทำมาจากอะไร บริโภคได้หรือไม่ มาทำความรู้จักกับปลอกไส้กรอกแต่ประเภทกัน


ไส้กรอกชนิดต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่บดลดขนาดเนื้อสัตว์ ซึ่งผสมเครื่องเทศและส่วนผสมต่างๆแล้วจนกระทั่งเหนียวข้นเป็นเนื้อเดียวกัน จึงต้องมีไส้สำหรับบรรจุเพื่อขึ้นรูปตามที่ต้องการ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ไส้แท้ และไส้เทียม1. ไส้แท้ (Natural Casing) ทำจากไส้หมู หรือ ไส้แกะ นำมาผ่านกระบวนการล้าง ทำความสะอาด คัดแยกขนาด บรรจุ และเก็บรักษา ไส้แท้มีราคาแพง แต่มีขนาดไม่สม่ำเสมอตามธรรมชาติ ให้ผิวสัมผัสบางกรอบ2. ไส้เทียม (Artificial Casing) ประกอบด้วย ไส้เทียมรับประทานได้ และ ไส้เทียมรับประทานไม่ได้    2.1 ไส้เทียมรับประทานได้ ไส้คอลลาเจน (Collagen Casing) ส่วนประกอบหลักเป็นคอลลาเจนโปรตีนจากหนังสัตว์ นำมาขึ้นรูปเป็นท่อตรงยาวเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ให้ผิวสัมผัสไส้กรอกมีความกรุบกรอบ    2.2 ไส้เทียมรับประทานไม่ได้ ทำมาจาก           -ไส้เซลลูโลส (Cellulose Casing) ทำจากเซลลูโลสจากพืช นำมาขึ้นรูปเป็นท่อตรงยาวเพื่อให้ สะดวกต่อการใช้งาน มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นดี ลักษณะคล้ายพลาสติก ต้องลอกไส้ออกก่อนรับประทาน           -ไส้ไฟบรัส (Fibrous Casing) ทำจากเซลลูโลสจากพืช มีทั้งแบบแผ่นและแบบขึ้นรูปเป็นท่อตรงยาวเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับสินค้ารมควันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ต้องลอกไส้ออกก่อนรับประทาน           -ไส้พลาสติก (Plastic Casing) ทำจากพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษทนความร้อน และสัมผัสอาหารได้ นำมาขึ้นรูปเป็นท่อตรงยาวเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน มีหลายขนาด มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นดี ต้องลอกไส้ออกก่อนรับประทาน


ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตไส้กรอก CP โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีระดับโลก คัดสรรไส้บรรจุทุกชนิดที่มีคุณภาพดีจากผู้ขายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เพื่อนำมาผลิตไส้กรอกหลากหลายชนิด ซึ่งนอกจากคุณภาพและรสชาติที่อร่อยแล้ว สำคัญที่สุด คือ ส่งมอบความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค


ปนัดดา ทั้งวัชรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอก

บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด

กิจกรรมอื่น ๆ
27 พ.ค. 2563
ผู้สูงอายุ …. กินอย่างไรให้เพียงพอ

Tag:

#cpf #food #safety 
20 พ.ค. 2563
แพทย์ยืนยันเนื้อสัตว์ หมู ไก่ เป็ด ปรุงสุกปลอดภัย ไม่ต้องกังวลโควิด

Tag:

#cpf #food #safety 
14 เม.ย. 2563
การเก็บรักษาคุณภาพของเนื้อสัตว์ให้ได้นาน ช่วง Lockdown
08 เม.ย. 2563
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแนะบริโภคเนื้อสัตว์อย่างปลอดภัยในช่วง Lockdown