เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
22 พ.ค. 2563
ซีพีเอฟ ทั่วโลก ร่วมดูแลสังคม ฝ่าวิกฤตโควิด-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมจัดกิจกรรมและให้การสนับสนุน ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และหน่วยงานราชการในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติ ประชาชน ให้ก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ภายใต้แนวคิด Good Corporate Citizen ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน กล่าวคือ เป็นบริษัทที่ร่วมสร้างและดูแลสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประเทศไทยและทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


โดยตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังต่อไปนี้


โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และ โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ให้โรงพยาบาลและครอบครัวหมอ-พยาบาล ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข มอบอาหาร รวม 1,280,000 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 200 แห่ง ผู้กักกันตนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 20,000 ราย ครอบครัวแพทย์และพยาบาล 20,000 ครอบครัว รวมถึงเป็นสื่อกลางให้กับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปยังโรงพยาบาล


โครงการกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ CPF ส่งอาหารคุณภาพจากใจ…สู่ชุมชน ส่งอาหารคุณภาพบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารแก่ประชาชนในชุมชนคลองเตย 8,499 ครอบครัว


โครงการอาหารปลอดภัย…สู่ชุมชน ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบอาหารอร่อย ปลอดภัย ให้กับชุมชนที่ประสบความเดือดร้อน 6 เขต ในกรุงเทพมหานคร และชุมชน ในภาคเหนือ และภาคใต้


กลุ่มธุรกิจ โรงงาน ฟาร์มของบริษัท สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ แก่ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่รัฐ และโรงพยาบาลของรัฐ


โครงการลดจริง…ไม่ทิ้งกัน ช่วยค่าครองชีพ ร่วมกับ ก.พาณิชย์ จำหน่ายข้าวกล่อง ในราคา 20 บาท 1 ล้านกล่อง เพื่อลดค่าครองชีพ


โครงการคูปองจากใจ…ให้ อสม. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข มอบส่วนลดพิเศษอาหารในร้านซีพี เฟรชมาร์ท จำนวน 1 ล้านใบ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)


มอบเงิน 5,700,000 บาท แก่ "มูลนิธิรามาธิบดีฯ" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ และนำไปใช้ในการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาด


ซีพีเอฟ ในต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินเดีย สหรัฐฯ รัสเซีย และตุรกี สนับสนุนอาหาร หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ โรงพยาบาล ชุมชนรอบโรงงาน รวมถึงคนไทยในประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการ.

Tag: #CPF #covid19 
กิจกรรมอื่น ๆ
01 ก.ค. 2563
ซีพีเอฟเดินหน้าเพิ่มการผลิตไข่ไก่เคจฟรีตอบรับเทรนด์ผู้บริโภค
01 ก.ค. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จัด Open House ภายใต้แนวคิด "CPF R&D Synergy for the Future"

Tag:

#cpf #RD #Center 
29 มิ.ย. 2563
ซีพีเอฟ ไม่ปลดล๊อกมาตรการเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร และ โควิด-19 ในพนักงาน สู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์วิถีใหม่

Tag:

#cpf #covid19 
29 มิ.ย. 2563
ซีอีโอ ซีพีเอฟ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

Tag:

#cpf